Outlook Express Privacy

Tải về

3 (1) PC-Safety Dùng thử 340 Dung lượng: 719,5 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/7/Vista

Outlook Express Privacy là phần mềm dùng kiểm soát truy cập vào Outlook Express và dữ liệu tin nhắn email của nó. Khi bạn cho phép bảo vệ, chương trình này sẽ vô hiệu hóa các truy cập vào dữ liệu tin nhắn và tập tin sổ địa chỉ.

Kết quả là, mật khẩu xác thực sẽ được yêu cầu mỗi khi bạn muốn mở Outlook Express hay Windows Address Book. Vì thế, phần mềm này được sử dụng để ngăn chặn dữ liệu email của bạn không bị lấy trộm hoặc bị hư hại bởi người sử dụng trái phép.

Outlook Express Privacy

Tính năng chính:

• Bảo vệ Outlook Express bằng mật khẩu.

• Bảo vệ Windows Address Book.

• Bảo vệ dữ liệu tin nhắn trên Outlook Express.

Đặng Hương

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 719,5 KB
  • Lượt xem: 352
  • Lượt tải: 340
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/7/Vista
Liên kết tải về
Link Download chính thức: