JAlbum for Linux

Link Download JAlbum for Linux chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Google Picasa cho Linux/Ubuntu 3.0 Ứng dụng chia sẻ, quản ly ảnh từ Google

🖼️
 • Phát hành: Google
 • Picasa không chỉ là một dịch vụ trên nền web tuyệt vời của Google, nó còn là công cụ quản lý hình ảnh xuất sắc trên máy tính để bàn.
 • linux Version: 3.0.0 Build 57.4402
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.138

🖼️ digiKam 1.1.0 for Linux

🖼️
 • Phát hành: Caulier Gilles
 • Digikam là gói phần mềm quản lý hình ảnh mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí dành cho KDE. Thực tế phần lớn các bản phân phối Linux dựa trên KDE đã được cài đặt Digikam hoặc có sẵ Digikam trên thư viện ứng dụng.
 • linux
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.632

🖼️ Shotwell cho Linux 0.26

🖼️
 • Phát hành: Jim Nelson
 • Sắp sửa trở thành chương trình quản lý ảnh mặc định trong Ubuntu (và có lẽ là cả trong Gnome), Shotwell nhanh chóng trở thành một trong những chương trình quản lý hình ảnh tốt nhất trên Linux, có thể nói rằng, Shotwell là tương ai của trình quản lý hình ả
 • linux Version: 0.26.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 961

🖼️ Fluschipranie for Linux

🖼️
 • Phát hành: jonasyonah
 • Fluschipranie 1.1 là một trong số ít những ứng dụng của Firefox mà không yêu cầu khởi động lại khi cài đặt.
 • linux
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.056

🖼️ F-Spot 0.7.1 for Linux

🖼️
 • Phát hành: F-Spot Team
 • F-Spot là trình quản lý hình ảnh mặc định hiện tại của Ubuntu, F-Spot là một trong những ứng dụng quản lý album hình ảnh tốt.
 • linux
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.554
Xem thêm Quản lý - Tạo album Ảnh