JDiskReport

Link Download JDiskReport chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • Citrix Xnapshot

 • Xnapshot cung cấp những thông tin về các tính năng như BIOS đang được sử dụng, trình điều khiển (driver) thiết bị, các miếng vá nóng (hotfix) đã cài đặt, dịch vụ Windows, thông tin Registry và tập tin nhị phân Citrix.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Xleaner Portable

 • Sau một thời gian sử dụng hệ thống của bạn sẽ bị "tồn động" một lượng lớn những file rác, không cần thiết...nó sẽ làm hệ thống của bạn trở nên ì ạch, hãy để Xleaner xử lý những vấn đề này cho bạn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • SiSoftware Sandra Lite 2010 - SP3

 • SiSoftware Sandra Lite 2010.10.16.67 SP3 - Bản mới của phần mềm kiểm tra thông số hệ thống + đo điểm quen thuộc.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ReadyFor4GB for Vista 32-bit

 • Sẽ thật lãng phí nếu bỏ tiền sắm bộ máy có RAM đến 4GB nhưng chỉ cài Windows 32-bit. Lý do thật đơn giản: Windows 32-bit chỉ nhận tối đa khoảng 3,25GB RAM...
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Hệ điều hành