JT File Explorer Manager Free For Android

Link Download JT File Explorer Manager Free For Android chính:
🖼️
  • CPU Usage Monitor for Android

  • CPU Usage monitor là ứng dụng quản lý CPU, hiển thị trong thanh hiện trạng. Đây là ứng dụng giám sát tuyệt vời cho CPU Usage, Frequency & Memory với giao diện đơn giản.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Appcontrol for Android

  • Appcontrol là ứng dụng hoạt động nhanh và rất dễ sử dụng để quản lý điện thoại Android. Ứng dụng này cho phép người dùng quản lý các ứng dụng và widget có trên điện thoại di động.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Quản lý điện thoại