K7 Total Security 13.1.0186

Link Download K7 Total Security chính:

🖼️
 • Outpost Network Security Đảm bảo an ninh mạng
 • Outpost Network Security (ONS) là một giải pháp hữu hiệu, được thiết kế để cung cấp cho người dùng một chế độ bảo vệ toàn diện, tập trung và dễ dàng quản lý nhằm chống lại một loạt các mối đe dọa an ninh.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Encrypting Safe
 • Encrypting Safe là phần mềm Java được thiết kế đặc biệt để giúp bạn giữ note của mình an toàn trước những người khác bằng cách sử dụng các thuật toán mã hóa đối xứng Encrypting Decrypting
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Elite Proxy Switcher
 • Elite Proxy Switcher 1.14 là chương trình có thể kiểm tra các chi tiết ( tốc độ, anonymity, cổng quốc qia, ssl/https, những mối nguy hại...) của proxy và tự động tinh chỉnh các thiết đặt proxy của trình duyệt (IE hoặc Mozilla Firefox).
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Google Chrome Password Recovery
 • Google Chrome Password Recovery sẽ ngay lập tức truy hồi thông tin đăng nhập và mật khẩu tài khoản người dùng đã lưu trong Google Chrome.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
;
Xem thêm Bảo mật