StaffLogger

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,8 MB
  • Lượt xem: 240
  • Lượt tải: 236
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/NT
Giới thiệu

Chương trình kiểm tra nhân viên StaffLogger cho phép bạn kiểm soát thời gian làm việc trên máy tính của các nhân viên trong công ty của mình. StaffLogger sẽ ghi lại các ứng dụng mà người dùng làm việc và các website mà họ truy cập. Chương trình được sử dụng để kiểm tra hành động máy tính của người dùng.

Các tính năng chính:

1. Cho phép ghi lại thời gian tiêu tốn trong mỗi ứng dụng.
2. Ghi lại thời gian rảnh rỗi.
3. Ghi lại thời gian tiêu tốn trên các website.
4. Nhóm các ứng dụng và website theo hạng mục (công việc, Internet, giải trí).
5. Các báo cáo trực quan.

StaffLogger sẽ giúp bạn:

- Theo dõi thời gian cá nhân của bạn và tìm ra những gì bạn tiêu tốn nhiều thời gian của mình khi làm việc với máy tính.
- Biết nhân viên của bạn tiêu tốn thời gian của họ vào việc gì
- Nhận các báo cáo chi tiết về các hành động của mỗi nhân viên theo các khía cạnh khác nhau.
- Xác định nhân viên nào làm việc hiệu quả, không hiệu quả.

Tất cả các thông tin này sẽ cho phép bạn quản lý được nhân viên tốt hơn và đưa ra các quyết định đúng đắn dựa trên các con số cụ thể.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.