K7 Ultimate Security 13.1.0.205

Link Download K7 Ultimate Security chính:
🖼️
 • Password Depot Công cụ quản lý mật khẩu mạnh mẽ

 • Acebit Password Depot sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn, công cụ có thể xử lý tất cả tên người dùng và mật khẩu cho các loại dịch vụ, từ ngân hàng trực tuyến đến máy chủ FTP, bao gồm các diễn đàn, blog, địa chỉ email và bất cứ nơi nào đang yêu cầu mật khẩu.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Quick Keylogger Theo dõi máy tính

 • Quick Keylogger là phần mềm "âm thầm" ghi lại những lần nhấn phím nhằm giúp việc theo dõi máy tính dễ dàng hơn. Quick Keylogger hoạt động rất chắc chắn và là công cụ đã đạt được giải thưởng.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Hide IP Speed

 • Sử dụng Hide IP Speed ​​bạn có thể dễ dàng giấu địa chỉ IP thật của mình, bằng cách này bạn sẽ bảo vệ máy tính, dữ liệu...của mình trước những kẻ muốn ăn cắp IP máy tính của bạn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • NetShareWatcher 1.4.7

 • NetShareWatcher là phần mềm giúp tăng cường an ninh mạng cho phép người quản trị dễ dàng kiểm soát việc chia sẻ tài nguyên mạng, tài khoản sử dụng... những việc vi phạm việc phân quyền truy nhập dữ liệu trong mạng của họ.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Bảo mật