KeePass 2.46

Tải xuống KeePass 2.46

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ East-Tec Eraser 2013 10.2 Phần mềm bảo vệ thông tin cá nhân

🖼️
 • Phát hành: EAST Technologies
 • East-Tec Eraser 2013 sẽ bảo vệ quyền riêng tư, danh tính và các thông tin quan trọng khác của người dùng. Phần mềm này cũng loại bỏ tất cả các bản ghi hoạt động trên máy và trực tuyến của bạn.
 • windows Version: 10.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 299

🖼️ Invisible Secret 4.6 Công cụ bảo mật hệ thống

🖼️
 • Phát hành: NeoByte Solutions
 • Hiện có khá nhiều công cụ hỗ trợ bảo mật máy tính nhưng nếu đã thử sử dụng qua Invisible Secret 4 thì bạn sẽ thích ngay vì công cụ này có khả năng bảo mật hoàn hảo cho những gì mà nó bảo vệ, ngay cả trong trường hợp máy tính bị cài keylogger.
 • windows Version: 4.6
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.254

🖼️ SafeBit Disk Encryption

🖼️
 • Phát hành: Safebit
 • SafeBit là phần mềm mã hóa ổ đĩa mạnh mẽ, bằng cách tạo các ổ đĩa ảo được mã hóa, nơi bạn có thể ẩn các file và folder, giữ chúng luôn được mã hóa nhưng bạn vẫn có thể làm việc với chúng như thể làm việc với file bình thường.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 239

🖼️ MS Word Recover File Password Software Khôi phục mật khẩu file Word

🖼️
 • Phát hành: Sobolsoft
 • MS Word Recover File Password Software là giải pháp hữu hiệu để hỗ trợ bạn lấy lại mật khẩu cho một hoặc nhiều file Word.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 497

🖼️ Advanced Sage Password Recovery Khôi phục mật khẩu hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Elcomsoft
 • Xem mật khẩu user và admin của ứng dụng Sage PeachTree Accounting, và nhanh chóng khôi phục hoặc thay thế mật khẩu đang bảo vệ file BLB, MUD và ADF/PAD được tạo bởi phần mềm ACT! Personal Information Management.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 296
Xem thêm Bảo mật