KeePass Portable 2.26

Tải xuống KeePass Portable 2.26

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Liên quan, thay thế

🖼️ Atomic Trillian Password Recovery

🖼️
 • Phát hành: Apasscracker
 • Khi bạn sử dụng một máy tính, sẽ không vấn đề gì nếu bạn không nhớ mật khẩu IM. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đăng nhập tài khoản của mình ở một máy khác, đây sẽ là vấn đề lớn với bạn. Atomic Trillian Password Recovery sẽ là ứng dụng bạn cần lúc đó.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 228

🖼️ GiliSoft Full Disk Encryption 3.2 Tiện ích mã hóa phân vùng trong ổ cứng

🖼️
 • Phát hành: GiliSoft
 • GiliSoft Full Disk Encryption là một ứng dụng hữu ích được thiết kế để cho phép người dùng mã hóa tất cả phân vùng trong ổ cứng, bao gồm cả phân vùng hệ thống.
 • windows Version: 3.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 736

🖼️ Google Chrome Password Recovery

🖼️
 • Phát hành: XaviWare Software Ltda
 • Google Chrome Password Recovery sẽ ngay lập tức truy hồi thông tin đăng nhập và mật khẩu tài khoản người dùng đã lưu trong Google Chrome.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 687

🖼️ ID Executable Password 1.2

🖼️
 • Phát hành: Fastlink2
 • ID Executable Password là chương trình bảo vệ người dùng bằng cách sử dụng mật khẩu cho mọi tập tin thực thi Windows. Ứng dụng chỉnh sửa nội dung của các tập tin .EXE hiện hành để ngăn chặn truy xuất với một mật khẩu được chọn và chỉnh sửa bởi chính bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.229

🖼️ Password-It 3.0 Đặt mật khẩu cho shortcut

🖼️
 • Phát hành: Turingram
 • Bạn có muốn một shortcut mà chỉ có bạn hoặc người được ủy quyền mới có thể truy cập vào chương trình?
 • windows Version: 3.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 385
Xem thêm Bảo mật