Kindle for PC 1.19.46084

Tải xuống Kindle for PC 1.19.46084

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Liên quan, thay thế

🖼️ iQB Quiz Maker 8.0 Tạo đề kiểm tra nhanh

🖼️
 • Phát hành: School@net
 • iQB Quiz Maker được thiết kế dành riêng cho giáo viên tạo các đề kiểm tra nhanh. Đây là phần mềm duy nhất trong bộ ngân hàng đề thông minh iQB có chức năng khởi tạo, điều chỉnh và làm việc với file Quiz (*.qbtz).
 • windows Version: 8.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 339

🖼️ Math Flight

🖼️
 • Phát hành: Castor Studios
 • Math Flight là một chương trình được thiết kế để giúp trẻ em thậm chí cả người lớn có cơ hội thực hành và nâng cao kiến thức toán học cơ bản.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.458

🖼️ Talking Translator Pro

🖼️
 • Phát hành: Abhisoft Technologies
 • Talking Translator Pro là phần mềm có thể dịch văn bản giữa 8 ngôn ngữ với 23 bộ ngôn ngữ khác nhau. Nó có thể dịch ý nghĩa của từ, đọc nội dung của tập tin và clipboard.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.561

🖼️ Metalogic Calculator 3.3 Ứng dụng giải phương trình toán học

🖼️
 • Phát hành: Metalogic Software
 • Metalogic Calculator là một phần mềm giải phương trình vô cùng hữu hiệu cho học sinh, sinh viên và những người học Toán nói chung.
 • windows Version: 3.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 217

🖼️ Microsoft Mathematics 4.0 Phần mềm giải toán miễn phí trên Windows

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Microsoft Mathematics là phần mềm giải toán, cung cấp cách thức và hướng dẫn để giải bài toán theo từng bước cùng với các tính năng như chuyển đổi đơn vị, vẽ biểu đồ...
 • windows Version: 4.0
 • Đánh giá: 73
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.780
Xem thêm Hỗ trợ học tập