Kingsoft Spreadsheets Free

Link Download Kingsoft Spreadsheets Free chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

Ứng dụng liên quan và thay thế

🖼️ Office Password Breaker Xóa mật khẩu của Word và Exel một cách dễ dàng

🖼️
 • Phát hành: Password Unlocker Studio
 • Office Password Breaker tích hợp xóa mật khẩu của Word và Exel một cách dễ dàng. Phần mềm cho phép loại bỏ mật khẩu ngay lập tức cho các tài liệu Word và bảng tính Exel được tạo ra trong MS Office 97-2003
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.822

🖼️ Reset VBA Password

🖼️
 • Phát hành: Proxoft
 • Reset VBA Password là phần mềm khôi phục mật khẩu dành cho module VBA trong dữ liệu MS Office (Excel, Word, Access, Power Point, Project).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 889

🖼️ Excel Word Count Đếm số từ trong file Excel

🖼️
 • Phát hành: LantechSoft
 • Excel Word Count là một Add-in mạnh mẽ của Excel. Có thể đếm số từ trong ActiveSheet, ActiveWorkbook và ô đã được lựa chọn rất hiệu quả.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.408

🖼️ Classic Menu for Word 2007

🖼️
 • Phát hành: Addintools
 • Classic Menu for Word 2007 giúp bạn “tái tạo” các giao diện của Word 2003 trong Word 2007. Classic Menu for Word 2007 tích hợp tất cả các chức năng cải tiến của Word 2003 trong Word 2007
 • windows
 • Đánh giá: 53
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 100.003

🖼️ Xara Page & Layout Designer 10.1 Công cụ xử lý văn bản hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Xara
 • Page & Layout Designer kết hợp tất cả tính năng bố cục trang và văn bản của công cụ xử lý văn bản và gói DTP điển hình cùng với các công cụ chỉnh sửa hình ảnh và minh họa hữu hiệu của Xara để tạo nên một “Công cụ xử lý văn bản” linh hoạt và mạnh mẽ.
 • windows Version: 10.1.3.35257
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 391
Xem thêm Phần mềm soạn thảo