Recovery ToolBox for Outlook Express Password

Tải về
3 (1) Recovery Toolbox, Inc Dùng thử 372 Dung lượng: 743 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Công cụ này được thiết kế để khôi phục mật khẩu bị mất hoặc người dùng quên từ tài khoản email và các đặc tính của ứng dụng mail Outlook Express. Recovery ToolBox for Outlook Express Password còn có thể khôi phục mật khẩu của ứng dụng Outlook Express. Bên cạnh đó, nó còn hiển thị cài đặt của mail và thông tin tài khoản.

Recovery ToolBox for Outlook Express Password

Phần mềm này đọc thông tin và giải mã mật khẩu cho mail và tài khoản mới cùng đặc tính của người dùng Outlook Express ngay lập tức ngay sau khi hoạt động.

Recovery ToolBox for Outlook Express Password khôi phục mật khẩu và hiển thị cài đặt của các giao thức mail sau:

 • POP3
 • IMAP
 • SMTP
 • HTML (ví như Hotmail và MSN)
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 743 KB
 • Lượt xem: 384
 • Lượt tải: 372
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7