LastCall Maker for Android

Link Download LastCall Maker for Android chính:

🖼️ Battery Defender for Android Tiết kiệm pin hiệu quả cho Android

🖼️
 • Phát hành: INFOLIFE LLC
 • Battery Defender là ứng dụng tiết kiệm pin hiệu quả rất dễ sử dụng. Người dùng có thể kéo dài thời gian sử dụng pin bằng ứng dụng này.
 • android
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 678

🖼️ My Name Lock Screen cho Android 1.4 Khóa màn hình bằng hình ảnh và tên trên Android

🖼️
 • Phát hành: Zclick Media
 • My Name Lock Screen là ứng dụng khóa màn hình Android rất độc đáo, cho phép người dùng bảo mật điện thoại bằng ảnh đại diện và tên của mình. Hiện tại, My Name Lock Screen cũng là ứng dụng lockscreen có số lượng đánh giá tốt cao nhất trên cửa hàng ứng dụng.
 • android Version: 1.4
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78

🖼️ Aico File Manager for Android 1.1 Ứng dụng quản lý file trên Android

🖼️
 • Phát hành: AicoApp.com
 • Aico File Manager là công cụ quản lý file, rất dễ sử dụng và sở hữu những chức năng tuyệt vời.
 • android Version: 1.1.3
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 122

🖼️ Quick Backup For Android Sao lưu ứng dụng nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: QuiHand Studio
 • Quick Backup là ứng dụng cho phép sao lưu những ứng dụng đã cài đặt sang thẻ SD rất dễ dàng và nhanh chóng. Bạn còn có thể khôi phục các ứng dụng trên thẻ SD.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 581

🖼️ Quick Task Killer For Android Ứng dụng quản lý tác vụ

🖼️
 • Phát hành: QuiHand Studio
 • Quick Task Killer là ứng dụng cho phép tắt các tiến trình (tác vụ) trên điện thoại một cách dễ dàng và nhanh chóng.
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 443
Xem thêm Quản lý điện thoại