MISA SME.NET 2021 R3 Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tải về
 • Đánh giá:
  3,6 ★ 162 👨
 • Phát hành:
 • Version: R3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 931,4 MB
 • Lượt xem: 452.488
 • Lượt tải: 404.614
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP SP3/Vista/7/Server 2003/Server 2008/8/8.1/10
Giới thiệu

MISA SME.NET 2021 là phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. MISA SME 2021 đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán, theo dõi các khoản thu chi, công nợ và tự động tính lợi nhuận theo từng phòng ban, bộ phận. Nhờ đó, dễ dàng nắm bắt được tình hình kinh doanh của công ty để điều chỉnh kịp thời cho phù hợp.

Download MISA SME.NET 2021 - Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Download MISA SME.NET 2021 - Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

MISA SME.NET 2021 đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính kế toán cho mọi loại hình doanh nghiệp, thuộc mọi lĩnh vực:

 • Lĩnh vực Thương mại, dịch vụ: MISA SME.NET 2021 giúp doanh nghiệp theo dõi tốt các khoản doanh thu, chi phí, công nợ và tự động tính lợi nhuận theo từng phòng ban/bộ phận, giúp lãnh đạo doanh nghiệp dễ dàng đánh giá được hiệu quả kinh doanh của từng bộ phận.
 • Lĩnh vực sản xuất, xây lắp: MISA SME.NET 2021 giúp doanh nghiệp tính giá thành sản phẩm theo nhiều phương pháp, giúp tiết kiệm thời gian cho các doanh nghiệp trong việc xác định giá thành của sản phẩm.

Với giao thiện thân thiện, rất dễ sử dụng, các nghiệp vụ được sắp xếp tuần tự theo luồng quy trình công việc tại các doanh nghiệp rất trực quan và dễ hiểu cho người sử dụng. MISA SME.NET có nhiều gói sản phẩm khác nhau để phù hợp với quy mô và nhu cầu của từng doanh nghiệp. MISA SME.NET 2021 hoàn toàn đáp ứng các chế độ kế toán doanh nghiệp, đồng thời luôn cập nhật các chế độ kế toán, tài chính mới nhất:

 • Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp.
 • Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Thông tư số 147/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.
 • Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.
 • Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và hoá đơn.
 • Thông tư số 195/2015/TT-BTC quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Thông tư số 151/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, quản lý thuế.
 • Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các thông tư, hướng dẫn sửa đổi bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
 • Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và các thông tư, hướng dẫn sửa đổi bổ sung thuế giá trị gia tăng.
 • Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân và các thông tư, hướng dẫn sửa đổi bổ sung thuế thu nhập cá nhân.

Tính năng cập nhật trong MISA SME.NET 2020 R13

 • KBĐT_NSD mong muốn cải tiến hiển thị giao diện khi Thủ trưởng duyệt hồ sơ và ký điện tử trên MISA_KYSO. Thủ trưởng phê duyệt và ký số hồ sơ kho bạc điện tử, phần mềm sẽ hiển thị màn hình lựa chọn chữ ký số và nhập mã pin để Thủ trưởng đơn vị ký duyệt hồ sơ dễ dàng hơn. Thủ trưởng đơn vị đăng nhập vào hệ thống Kho bạc điện tử của MISA: https://dvc.misa.vn và sau đó Nhấn Phê duyệt, chương trình hiển thị ngay màn hình ký số để Thủ trưởng đơn vị chọn chứng thư số và nhập mã pin.
 • KBĐT_Khách hàng yêu cầu bổ sung Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng trong bộ hồ sơ chuyển khoản, chuyển tiền điện tử trên KBĐT. Theo đó khi lựa chọn nghiệp vụ Chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử phần mềm bổ sung mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng trong bộ hồ sơ gửi kho bạc.
 • KBĐT_KT mong muốn phần mềm sinh Giấy rút bảo hiểm theo đúng yêu cầu kho bạc – Nội dung diễn giải thể hiện Tổng % trích từ lương và không tách hạch toán từng loại bảo hiểm
 • Chỉ tiêu [11] – Chi phí (Năm nay) trên Báo cáo kết quả hoạt động không bằng chỉ tiêu [101] – Thuyết minh chi tiết chỉ tiêu chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh (Năm nay) trên B01/BSTT
 • Khách hàng yêu cầu khi sang năm tài chính tiếp theo biết cách nhập chứng từ năm mới như thế nào
 • Yêu cầu trên phần mềm có câu hỏi thường gặp theo từng phân hệ để khách hàng dễ dàng tra cứu

Tính năng cập nhật trong MISA SME.NET 2021 R3

Quản lý VTHH theo mã quy cách

 • Cho phép lập báo giá theo mã quy cách đối với VTHH quản lý theo mã quy cách.
 • Cho phép lập đơn mua hàng theo mã quy cách.
 • Cho phép lập đơn đặt hàng theo mã quy cách.
 • Kế toán muốn khi lập Chứng từ bán hàng từ Hóa đơn thì thông tin mã quy cách trên hóa đơn sẽ được mang sang chứng từ bán hàng để không mất công sửa lại.
 • Kế toán muốn khi lập Chứng từ mua hàng từ Chứng từ bán hàng thì thông tin mã quy cách trên chứng từ bán hàng sẽ được mang sang chứng từ mua hàng để không mất công sửa lại.
 • Kế toán muốn khi lập Chứng từ bán hàng từ Chứng từ mua hàng thì thông tin mã quy cách trên chứng từ mua hàng sẽ được mang sang chứng từ bán hàng để không mất công sửa lại.
 • Khi xuất hóa đơn từ chứng từ bán hàng, Kế toán muốn có thể kế thừa được thông tin mã quy cách đã có trên chứng từ bán hàng sang hóa đơn để không mất công sửa lại.
 • Khi lập chứng từ theo mã quy cách, số lượng trên form nhập mã quy cách sẽ được tự động cập nhật ra form chứng từ bên ngoài để người sử dụng không phải tính toán số lượng VTHH trước khi nhập mã quy cách chi tiết.
 • Bổ sung thêm cột “Mã quy cách” trên các chứng từ có nhập mã quy cách để người sử dụng dễ dàng nhìn thấy tính năng này và có thể xem lại thông tin mã quy cách khi cần
 • Khi lập các chứng từ mua hàng, nhập kho, kế toán muốn được gợi ý mã quy cách để chọn luôn mà không cần phải nhớ mã quy cách là gì.

Tiện ích khác

 • Kế toán muốn có thể lập UNC theo mẫu mới nhất của ngân hàng VRB trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian lập ngoài excel.
 • Kế toán muốn có thể lập UNC theo mẫu mới nhất của ngân hàng Liên Việt Post Bank trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian lập ngoài excel.
 • Quản lý được 1 chứng từ bán hàng xuất được nhiều hóa đơn.
 • Kế toán mong muốn phần mềm cảnh báo được trong trường hợp dữ liệu đang có vấn đề về lỗi để KH nắm được chủ động trong công việc.
 • Kế toán muốn cập nhật được đơn giá trên PNK khi đơn giá vốn trên PXK xuất hàng cho chi nhánh tương ứng thay đổi để không mất công sửa lại từng PNK.
 • Cải tiến hiệu năng chức năng bỏ ghi sổ do tiêu tốn thời gian trên đường truyền.
 • Cho phép kế toán có thể in theo lô khi có nhu cầu mà không cần phải thay đổi thiết lập.
 • Bổ sung tính năng gửi zalo trên báo cáo tĩnh.
 • Cho phép NSD cập nhật lại được số dư nhập sai 1 cách nhanh nhất.
 • Bổ sung thêm tiện ích lấy CCDC từ chứng từ xuất kho/mua hàng, Lấy CCDC từ chứng từ ghi giảm TSCĐ giúp việc nhập liệu nhanh hơn.
 • Khi NSD nhập liệu nếu thiếu, sai thông tin khi Cất chứng từ cảnh báo thì focus vào thông tin thiếu, sai để nhìn thấy ngay mà không mất thời gian tìm.
 • Thay đổi hành xử khi nhắc nhở một số công việc tự động như khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC giúp giảm thiểu thao tác của kế toán khi thực hiện các công việc lặp đi lặp lại hàng kỳ.
 • Xây dựng công cụ Add-on để khi sửa mẫu chứng từ, báo cáo… thì có thể nhanh chóng chuyển ra cho khách hàng sử dụng mà không phải chờ đợi built, vv.

Tính năng cập nhật trong MISA SME.NET 2021 R2

 • Tư vấn mong muốn bổ sung thêm 1 số nội dung kiểm tra về Giá thành trong “Báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách” để khách hàng tự kiểm tra mà không cần gọi điện thoại cho tư vấn.
 • Kế toán muốn hiển thị được cột mục thu/chi trên Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi, Sổ chi tiết TK để tiện đối chiếu với Báo cáo dòng tiền
 • Phát triển tính năng tìm kiếm file dữ liệu từ ổ cứng, từ cổng usb, từ Network, sắp xếp dữ liệu theo thời gian, tích đúp vào file dữ liệu có thể đăng ký và Phục hồi dữ liệu đó luôn
 • Bổ sung thêm tính năng kết xuất phần mềm, mẫu biểu ra 1 file, chuyển file này sang máy trạm mới tích đúp và sẽ tự tải bộ cài, cài đặt copy mẫu biểu đã chỉnh sửa qua
 • Tư vấn muốn có Báo cáo đối chiếu Doanh thu giữa Báo cáo bán hàng và Sổ chi tiết TK doanh thu để khách hàng tự kiểm tra mà không cần gọi điện thoại cho tư vấn
 • Kế toán muốn khi Quản lý PXK Kiêm vận chuyển nội bộ, PXK gửi bán đại lý giống HĐĐT thì khi thực hiện lệnh Xóa PXK Kiêm vận chuyển nội bộ/PXK gửi bán đại lý đã cấp số và phát hành vẫn cho phép khóa sổ kỳ kế toán.
 • Bổ sung validate Chỉ tiêu [14] trên phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN của tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN theo cập nhật HTKK 4.4.6 ngày 16/10/2020 của Tổng cục thuế
 • Cập nhật các điểm mới theo HTKK 4.4.7
 • Cho phép lựa chọn sử dụng chung thiết lập gửi email hóa đơn để gửi báo cáo, chứng từ
 • Cho phép copy trực tiếp từng cột dữ liệu trên Excel để dán vào giao diện nhập liệu, giúp nhập liệu nhanh chóng mà không phải tạo file nhập khẩu từ Excel
 • Cho phép hạch toán chứng từ chi tiền mặt từ Hóa đơn điện tử nhà cung cấp
 • Cho phép hạch toán chứng từ chi tiền gửi từ Hóa đơn điện tử nhà cung cấp
 • Cho phép hạch toán chứng từ nghiệp vụ khác từ Hóa đơn điện tử nhà cung cấp
 • Cho phép hạch toán chứng từ quyết toán tạm ứng từ Hóa đơn điện tử nhà cung cấp
 • Tự động kiểm tra trạng thái TBPH hóa đơn trên trang của TCT để cảnh báo cho kế toán khi phát hành hóa đơn không đúng quy định
 • Kế toán mong muốn gửi được báo cáo, chứng từ qua zalo
 • Cảnh báo cho khách hàng khi thực hiện thanh toán tiền mặt cho hóa đơn trên 20 triệu để tránh việc bị loại trừ hóa đơn khỏi chi phí khi tính thuế
 • Kết nối với phần mềm Softdream để phát hành hóa đơn điện tử
 • Cập nhật xác nhận và tra cứu thỏa thuận dịch vụ các sản phẩm

Tính năng cập nhật trong MISA SME.NET 2020 R12

 • Đồng bộ được các chứng từ từ phần mềm nhanh.vn sang MISA SME.NET để hạch toán kế toán mà không mất công nhập liệu lại
 • Cập nhật thuế suất của tài nguyên V30302 theo phiên bản mới nhất HTKK 4.4.3
 • Cải tiến để không đánh số thứ tự cho dòng diễn giải trên hóa đơn, nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ cho hóa đơn và tránh gây khó hiểu cho Khách hàng
 • Có thể mua MISA SME.NET kèm dịch vụ ký số điện tử eSign (hình thức USB Token)
 • Cập nhật lại cách tính ngày hết hạn khi chuyển gói theo đúng chính sách của MISA
 • Đổi tên tính năng Phản hồi thành Góp ý để hạn chế Khách hàng hiểu nhầm đó là tính năng phản ánh lỗi đến nhà phát hành
 • Để hạn chế việc sai thông tin, địa chỉ trên hóa đơn: Nếu sửa mẫu hóa đơn điện tử làm cho thông tin Tên/Địa chỉ người bán trên mẫu hóa đơn khác với thông tin trên GPSD thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo và không cho phép cất mẫu hóa đơn.
 • Bổ sung và thay đổi cách sắp xếp các câu hỏi thường gặp trên phần mềm.

Tính năng cập nhật trong MISA SME.NET 2020 R10

 • Kế toán muốn ghi nhận phần thanh toán cho Nhà cung cấp bằng tiền vay vào chỉ tiêu số đã trả trên báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo mặt hàng để phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ
 • Kế toán muốn ghi nhận phần thanh toán cho Nhà cung cấp bằng tiền vay vào chỉ tiêu số đã trả trên báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn để phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ
 • Khi view mẫu chứng từ lên xem trước khi in, nhấn Thư viện mẫu MISA, Tư vấn muốn phần mềm có thể chỉ ra được hiện tại đã có thư viện cho các mẫu chứng từ nào để Khách hàng biết và lựa chọn mẫu in cho phù hợp.
 • Với đơn vị có nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh kết nối đến dịch vụ HĐĐT bằng 1 MST riêng, Kế toán muốn có thể hạch toán được các hóa đơn có cùng số hóa đơn, mẫu số, ký hiệu tại tất cả các chi nhánh để không mất thời gian hạch toán bằng tay
 • Người dùng mong muốn khi vào sửa mẫu chứng từ, sổ sách tại cửa sổ chọn trường phần mềm hiển thị tên trường là tên tiếng việt để dễ dàng sửa mẫu
 • Bổ sung trường Ngày hạch toán vào Danh sách trường trên Phiếu nhập kho( mẫu a5) để sửa mẫu theo yêu cầu
 • Kế toán muốn phần chữ ký trên các báo cáo rộng như SME phiên bản từ 2019 trở về để ký 1 cách thoải mái
 • Bổ sung thêm trường Mã thống kê lên báo cáo Sổ chi tiết mua hàng để đáp ứng cho các khách hàng có nhu cầu xem theo cả Mã thống kê, Tên thống kê
 • Kế toán muốn có thể lập lệnh chuyển tiền theo mẫu mới nhất của ngân hàng Shinhan Bank trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian viết bằng tay
 • Kế toán muốn có thể lập UNC theo mẫu mới nhất của ngân hàng SacomBank trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian lập ngoài excel
 • Cập nhật mẫu UNC mới của ngân hàng bản Việt (VietCapital Bank)
 • Kế toán muốn có thể lập lệnh chuyển tiền theo mẫu mới nhất của ngân hàng VID Public Bank trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian lập ngoài excel
 • Kế toán muốn có thể lập UNC theo mẫu mới nhất của ngân hàng SCB trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian lập ngoài excel
 • Kế toán muốn in được UNC của Viettinbank và MB theo định dạng 2 liên A5 trên 1 khổ A4 mà không mất phí sửa mẫu để thuận lợi việc in ấn chứng từ
 • Khách hàng mong muốn với những mã hàng tính chất chỉ là diễn giải khi lập chứng từ bán hàng phần mềm không để tình trạng “chưa xuất” để tránh nhầm lẫn
 • Kế toán muốn có thể lập UNC theo mẫu của ngân hàng Việt Á trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian viết bằng tay
 • Kế toán muốn có thể lập UNC theo mẫu mới nhất của ngân hàng GP Bank trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian lập ngoài excel
 • Cho phép người dùng xác nhận và xem lại thỏa thuận quyền sử dụng khi MISA có thay đổi
 • Bổ sung thêm một số câu hỏi thường gặp trên phần mềm chi tiết đến từng nghiệp vụ trên phân hệ để Khách hàng có thể dễ dàng tra cứu.
 • Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng
 • Bỏ bắt buộc nhập Tên đăng nhập, mật khẩu khi thiết lập email gửi hóa đơn để đáp ứng cho 1 số mail không cần xác thực bằng user, password như Mail exchange
 • Tích hợp chính thức với các ngân hàng Vietcombank, HDBank, MBBank

5 ưu điểm nổi trội trên phần mềm MISA SME.NET 2020

Nắm bắt tình hình tài chính qua mobile

Phiên bản MISA SME.NET 2020 giúp Kế toán trưởng, Giám đốc, Tổng giám đốc dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính, kế toán về doanh thu, chi phí, lãi lỗ, tiền mặt, tiền gửi của doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi ngay trên chiếc dế yêu của mình.

Tự động hóa việc lập báo cáo tài chính

MISA SME.NET 2020 bổ sung tính năng hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính, giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian và công sức:

 • Tự động phát hiện các sai lệch trên chứng từ, sổ sách, báo cáo và hướng dẫn cách thức xử lý theo đúng quy định.
 • Gợi ý những sai sót thường gặp trên báo cáo tài chính để kế toán chủ động kiểm tra, khắc phục.
 • Cung cấp đầy đủ bộ báo cáo tài chính theo đúng quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTC và tự động tổng hợp số liệu lên báo cáo tài chính.
 • Tự động kiểm tra các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính phát hiện kịp thời sai lệch.

Tự động hóa việc lập báo cáo tài chính

Nhận hóa đơn điện tử

MISA SME.NET 2020 tự động nhận hóa đơn điện tử từ hệ thống Meinvoice.vn và hạch toán vào phần mềm kế toán giúp giảm thiểu đến 80% thời gian nhập liệu chứng từ.

Xuất hóa đơn điện tử

Đáp ứng nghiệp vụ hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP:

 • Lập tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra để nộp cùng tờ khai thuế GTGT.
 • Chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy.
 • Lập thông báo hủy hóa đơn điện tử để nộp cho cơ quan thuế.

Ngoài ra, còn sẵn sàng kết nối với hệ thống của cơ quan thuế để gửi dữ liệu hóa đơn điện tử và nhận hóa đơn đã được cấp mã theo đúng Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Giao dịch ngân hàng trực tuyến

Giao dịch ngân hàng trực tuyến trên phần mềm kế toán, giúp tiết kiệm 80% thời gian đối chiếu sổ phụ:

 • Chuyển tiền trực tuyến, duyệt các ủy nhiệm chi trực tiếp trên một phần mềm duy nhất.
 • Tích hợp sổ phụ của ngân hàng và tự động hạch toán các nghiệp vụ thu, chi tiền gửi.
 • Truy vấn số dư và tra cứu lịch sử giao dịch của mọi tài khoản.
 • Tự động đối chiếu sổ tiền gửi với sổ phụ ngân hàng, phát hiện chênh lệch và tự động hạch toán các chứng từ còn thiếu.

Một số tính năng chính của phần mềm kế toán MISA SME.NET 2020

Phân tích tài chính:

Cung cấp nhiều biểu đồ phân tích, hệ thống báo cáo quản trị, số liệu phân tích tình hình tài chính nhanh chóng, chính xác để kịp thời đưa ra các quyết định điều hành cho phù hợp:

 • Doanh thu: Giúp nắm bắt doanh số bán hàng theo chi nhánh, thời gian, mặt hàng, thị trường. Đồng thời, so sánh được với cùng kỳ của một hay nhiều năm trước.
 • Chi phí: Giúp nắm được tình hình chi phí phát sinh trong kỳ theo thời gian, theo văn phòng, từng khoản mục chi phí và so sánh với cùng kỳ của một hay nhiều năm trước.
 • Lợi nhuận: Theo dõi tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp theo thời gian, bộ phận và so sánh cùng kỳ năm nay với các năm trước.
 • Tồn kho: Theo dõi tồn kho theo mặt hàng hoặc nhóm mặt hàng.
 • Công nợ: Thống kê công nợ phải thu của khách hàng, cảnh báo công nợ trước hạn, quá hạn để doanh nghiệp chủ động thu nợ.
 • Xem số dư cuối kỳ: Có thể xem số dư của bất kỳ tài khoản kế toán, số liệu tổng hợp phát sinh tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, chi phí, lợi nhuận trước thuế trong khoảng thời gian bất kỳ.

Phân tích tài chính
Tải MISA SME.NET 2020 để phân tích tài chính công ty nhanh chóng.

Nghiệp vụ quỹ tiền mặt:

Giúp phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt, ngoại tệ... của doanh nghiệp. Tự động đối chiếu với thủ quỹ để phát hiện chênh lệch, tự động xử lý kết quả kiểm kê.

Nghiệp vụ quỹ tiền mặt
Cho phép tra cứu tìm kiếm quỹ tiền mặt theo nhiều tiêu chí khác nhau.

Nghiệp vụ thủ quỹ:

Tự động đối soát giữa sổ quỹ của thủ quỹ với sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ của kế toán để phát hiện chênh lệch. Tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê quỹ.

Đối chiếu chênh lệch ghi chép giữa kế toán và thủ quỹ
Đối chiếu chênh lệch ghi chép giữa kế toán và thủ quỹ.

Nghiệp vụ ngân hàng:

Tự động đối chiếu chứng từ thu, chi với sổ phụ ngân hàng để phát hiện chênh lệch. Dự báo dòng tiền, số dư của từng tài khoản trong tương lai, tham chiếu đến các chứng từ mua hàng, bán hàng.

Nghiệp vụ ngân hàng
Đối chiếu theo từng tài khoản ngân hàng, từng loại tiền với sổ phụ ngân hàng.

Nghiệp vụ mua hàng:

Giúp quản lý các đơn mua hàng, hợp đồng mua hàng và hạch toán kế toán các hóa đơn dịch vụ, các khoản chiết khấu, giảm giá, trả lại hàng mua. Đặc biệt, tự động phân bổ chi phí mua hàng, chi phí hải quan, hạch toán các khoản chiết khấu thương mại, theo dõi chi tiết công nợ phải trả theo từng hóa đơn.

Đơn mua hàng
Giao diện đơn mua hàng.

Nghiệp vụ bán hàng:

Giúp thực hiện nghiệp vụ bán hàng từ lập báo giá, tiếp nhận đơn đặt hàng, hợp đồng của khách hàng đến việc xuất hóa đơn bán sản phẩm, theo dõi, hạch toán các khoản chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại, bán hàng kèm quà tặng...

Chính sách giá
Hỗ trợ sửa chính sách giá cho phù hợp.

Hơn nữa, còn cho phép doanh nghiệp quản lý tình hình sử dụng hóa đơn, in hóa đơn trực tiếp từ phần mềm, tuân thủ đúng các quy định về phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn.

Quản lý hóa đơn:

Quản lý chặt chẽ việc phát hành và sử dụng hóa đơn tài chính theo cả 03 hình thức: Tự in, đặt in và hóa đơn điện tử, tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý hóa đơn bao gồm:

 • Khởi tạo mẫu hóa đơn.
 • Đăng ký sử dụng hóa đơn.
 • Thông báo phát hành hóa đơn.
 • Xuất hóa đơn.
 • Xử lý các nghiệp vụ mất, cháy, hỏng hóa đơn.
 • Xóa hóa đơn.
 • Hủy hóa đơn.
 • Thông báo điều chỉnh hóa đơn.
 • Tình hình sử dụng hóa đơn.

Quản lý hóa đơn
Cho phép tự thiết kế mẫu hóa đơn theo đặc thù của doanh nghiệp.

Nghiệp vụ kho:

Quản lý tình hình nhập, xuất, tồn kho theo chủng loại, nhóm và chi tiết đến từng vật tư, hàng hóa trong nhiều kho. Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu như:

 • Phiếu xuất kho.
 • Phiếu nhập kho.
 • Thẻ kho.
 • Sổ tổng hợp tồn kho.
 • Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa...

Phiếu chuyển kho
Cho phép hiển thị giá bán trên phiếu xuất kho gửi đại lý, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

Ngoài ra, còn giúp quản lý hàng hóa theo nhiều đặc tính, nhiều đơn vị tính. Tự động đối soát với thủ kho để phát hiện chênh lệch, xử lý chênh lệch sau kiểm kê.

Nghiệp vụ thủ kho:

Cho phép thủ kho tiếp nhận đề nghị nhập, xuất kho trực tiếp từ bộ phận mua hàng, bán hàng hoặc kế toán kho lập để ghi vào sổ kho, thẻ kho mà không phải nhập lại nội dung chứng từ nhập, xuất giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót khi nhập liệu.

Hơn nữa, còn tự động đối soát giữa sổ kho của thủ kho với sổ chi tiết vật tư hàng hóa của kế toán để phát hiện chênh lệch. Khi phát hiện chênh lệch sẽ tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê.

Bảng kiểm kê vật tư, hàng hóa
Tự động đối soát giữa sổ chi tiết vật tư của kế toán và sổ kho của thủ kho để phát hiện chênh lệch.

Nghiệp vụ công cụ dụng cụ:

Giúp quản lý, theo dõi công cụ dụng cụ đến từng bộ phận và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ hạch toán phát sinh như: Ghi tăng, ghi giảm, điều chuyển, điều chỉnh, phân bổ, kiểm kê. Đặc biệt, còn cho phép phân bổ chi phí một lần hoặc nhiều lần theo từng đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành, lãi lỗ kinh doanh, cho phép lập biên bản kiểm kê và tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê.

Bảng phân bổ chi phí công cụ dụng cụ
Tự động phân bổ chi phí cho từng đơn vị theo tỷ lệ đã thiết lập sẵn, tự động định khoản.

Nghiệp vụ tài sản cố định:

Giúp thực hiện các nghiệp vụ kế toán tài sản cố định như: Ghi tăng, ghi giảm, đánh giá lại, điều chuyển, kiểm kê, tính khấu hao. Tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng và tuân thủ đúng các quy định về quản lý và sử dụng tài sản cố định theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

Tài sản cố định
Lập chứng từ ghi tăng tài sản cố định cho từng đơn vị sử dụng.

Hơn nữa, còn giúp quản lý theo từng phòng ban, bộ phận, phân bổ chi phí khấu hao cho từng đối tượng sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm hoặc tính lãi lỗ theo bộ phận, phòng ban.

Nghiệp vụ hợp đồng:

Giúp kế toán quản lý danh sách hợp đồng bán hàng phát sinh, cho phép quản lý theo từng dự án, từng thị trường, bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng, tình hình thực hiện hợp đồng, tình hình thanh toán, các khoản dự kiến chi, lãi lỗ theo từng hợp đồng...

Hợp đồng bán
Cho phép kế toán lập hợp đồng từ đơn hàng hoặc nhân bản từ các hợp đồng đã lập trước đó.

Hơn nữa, còn cung cấp nhiều báo cáo, giúp xem được các số liệu phân tích về doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng dự án, thị trường, bộ phận bán hàng, nhân viên bán hàng. Đồng thời, theo dõi tình trạng ghi nhận doanh số hợp đồng thực hiện được với bộ phận kinh doanh để chốt doanh số định kỳ hàng tháng.

Nghiệp vụ lương:

Giúp tự động hóa toàn bộ quy trình tính lương và đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ như:

 • Lập bảng chấm công theo thời gian, tính lương theo hệ số hoặc theo mức lương thỏa thuận.
 • Tự động hạch toán chi phí lương, bảo hiểm, thuế TNCN.
 • Lập bảng thanh toán lương, thuế TNCN, bảo hiểm.
 • Tính lương làm thêm giờ, làm đêm.
 • Lập nhiều kỳ trả lương trong 1 tháng.
 • Tính lương theo buổi hoặc theo giờ.

Bảng chấm công theo buổi
Cho phép chấm công theo buổi.

Nghiệp vụ thuế:

Tự động lập tờ khai thuế GTGT cùng các bảng phụ lục cho cả 2 trường hợp: Nộp thuế theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp. Xuất báo cáo thuế sang định dạng XML, nộp báo cáo thuế trực tiếp đến cơ quan thuế thông qua dịch vụ MTAX.VN.

Chứng từ mua hàng
Tự động định khoản theo đúng tài khoản của từng loại thuế, tính ra số thuế cần phải nộp theo thuế suất từng mặt hàng.

Nghiệp vụ giá thành:

Cho phép tính giá thành cho từng sản phẩm, đơn hàng, công trình hoặc hợp đồng phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề. Đặc biệt, cho phép đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp:

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
 • Chi phí vật liệu chính.
 • Khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương.
 • Chi phí sản xuất định mức.

Đánh giá sản phẩm dở dang
Đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều tiêu chí khác nhau.

Nghiệp vụ ngân sách:

MISA SME.NET 2020 hỗ trợ lập dự toán chi ngân sách theo từng chi nhánh, phòng ban. Thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí. Phân tích hiệu quả quản lý chi phí của từng bộ phận, chi nhánh.

Dự toán chi phí chi tiết theo đơn vị
Lập dự toán chi cho từng bộ phận, phòng ban.

Nghiệp vụ tổng hợp:

Giúp tổng hợp các nghiệp vụ điều chỉnh, xử lý chênh lệch, quyết toán tạm ứng, phân bổ, hạch toán lương... trước khi tiến hành kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính. Ngoài ra, còn có chức năng lập chứng từ ghi sổ, khóa sổ kỳ kế toán... và nhiều sổ sách, báo cáo quản trị giúp kế toán tổng hợp, đối chiếu số liệu khi thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp.

Chứng từ quyết toán tạm ứng
Lập chứng từ quyết toán tạm ứng và hạch toán thuế cho các chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh.

Các gói sản phẩm MISA SME.NET 2020

MISA SME.NET Express

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2020 - đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp

 • Số lượng chứng từ được nhập vào phần mềm tối đa là 150 chứng từ/năm
 • Giá cả: Miễn phí

MISA SME.NET Starter

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2020 - đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp.

 • Số lượng chứng từ được nhập vào tối đa là 1.000 chứng từ/năm
 • Giá cả: 2.950.000 VNĐ/Gói

MISA SME.NET Standard

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2020 – 11 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp.

 • Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng.
 • Giá cả: 6.950.000 VNĐ/Gói.

MISA SME.NET Professional

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2020 – 13 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Tổng hợp.

 • Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng.
 • Giá cả: 9.950.000 VNĐ/Gói.

MISA SME.NET Enterprise

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2020 - đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp.

 • Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng.
 • Giá cả: 12.950.000 VNĐ/Gói.

Yêu cầu hệ thống cài đặt MISA SME.NET 2020

1. Yêu cầu phần cứng

 • Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Dual Core CPU 1.0 GHz hoặc cao hơn.
 • Bộ nhớ trong (RAM): 1 GB trở lên.
 • Đĩa cứng: 5GB trống hoặc nhiều hơn.
 • Màn hình: Độ phân giải 1024x768 hoặc cao hơn.
 • Thiết bị khác: Sound card, loa (để xem phim hướng dẫn).
 • Máy in: Khổ A4.

2. Yêu cầu phần mềm

 • Hệ điều hành: Windows 7, Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2003 R2 SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2.
 • Bộ gõ tiếng Việt: Unikey.
MISA SME.NET 2020 cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ kế toán, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý, thống kê, theo dõi tình hình kinh doanh của công ty.
0 Bình luận
Sắp xếp theo