MacPass cho Mac 0.7.3

Link Download MacPass cho Mac chính:
🖼️
🖼️
  • I2P cho Mac Mạng ẩn danh dành cho Mac

  • I2P là một mạng ẩn danh hay dự án Internet tàng hình (Invisible Internet Project), cho phép người dùng sử dụng các thiết bị ẩn danh và gửi tin nhắn an toàn cho nhau.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • SecureCRT

  • SecureCRT sử dụng mã hóa rất mạnh mẽ với rất nhiều lựa chọn xác nhận có thể sử dụng để bảo vệ mật khẩu, tài khoản người dùng, dữ liệu và hệ thống máy tính.
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Bảo mật