Merriam-Webster Dictionary App for iOS

Link Download Merriam-Webster Dictionary App for iOS chính:

🖼️ World Clock HD for iOS Ứng dụng đồng hồ thế giới cho iPhone

🖼️
 • Phát hành: FM
 • World Clock for iOS là phần mềm hỗ trợ xem chênh lệch múi giờ giữa các thành phố trên toàn thế giới.
 • ios
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 616

🖼️ EVDictionary cho iOS 8.5 Từ điển Anh - Việt miễn phí

🖼️
 • Phát hành: BHMedia
 • Ứng dụng từ điển cho iPhone không chỉ cho phép người dùng tra từ điển offline với sỗ lượng từ lên tới gần 1 triệu từ trong cơ sở dữ liệu, mà có thể tham khảo thêm nghĩa tại các trang từ điển trực tuyến lớn.
 • ios Version: 8.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.112

🖼️ Free Live Weather Clock Pro for iOS 1.0 Đồng hồ thời tiết cho iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Fu Xiao Long
 • Free Live Weather Clock Pro for iOS ứng dụng đồng hồ thời tiết chuyên nghiệp, giao diện đẹp, được cung cấp miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.
 • ios Version: 1.0.0
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 899

🖼️ RGB Swatches Free for iPad 1.0 Tạo bảng màu RGB

🖼️
 • Phát hành: Andrew Warren
 • RGB Swatches Free for iPad là ứng dụng tạo bảng màu sử dụng các giá trị RGB, HSB, Grayscale, và Hex.
 • ios Version: 1.0.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 62

🖼️ A+ Mama Việt Nam for iOS 1.2 Cẩm nang mang thai

🖼️
 • Phát hành: Quoc Hoang
 • Ứng dụng điện thoại A+ Mama của Mead Johnson Việt Nam giúp mẹ lên kế hoạch khi mang thai và tương tác với bé.
 • ios Version: 1.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 171
Xem thêm Lưu trữ - Đồng bộ - Chia sẻ