Top ứng dụng Lưu trữ - Đồng bộ - Chia sẻ tải nhiều nhất

🖼️ MEGA cho iOS 4.6 50 GB lưu trữ miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 614

🖼️ Microsoft OneDrive cho iOS 10.58 Dịch vụ đám mây của Microsoft trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.658

🖼️ PS4 Remote Play cho iOS 1.0 Chơi game PS4 trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

🖼️ Xender cho iOS 4.6 Chia sẻ file nhanh giữa iPhone, Android với PC

🖼️
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 314

🖼️ Documents by Readdle cho iOS 6.8 Trình đọc PDF và quản lý file trên iPhone

🖼️
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.580

🖼️ TeamViewer: Remote Control cho iOS 14.1 Điều khiển máy tính từ xa bằng iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.476

🖼️ TunnelBear VPN cho iOS 2.14 Phần mềm VPN cho iOS

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 379

🖼️ Uplay cho iOS 5.6 Chơi và quản lý game hiệu quả trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42

🖼️ IDrive Online Backup cho iOS 4.6 Sao lưu và đồng bộ dữ liệu trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 140

🖼️ WiFi Master Key cho iOS 2.3 Kết nối WiFi miễn phí trên toàn cầu

🖼️
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.227
Có tất cả 1.122 phần mềm.