Microsoft Office Compatibility Pack cho Word, Excel, PowerPoint 2007

Tải xuống Microsoft Office Compatibility Pack cho Word, Excel, PowerPoint 2007

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Microsoft Office 2007 Suite Service Pack 3 Bán vá Office 2007

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Service Pack 3 cung cấp các phiên bản mới nhất cho Microsoft Office 2007 Suite. Bản cập nhật này cũng áp dụng cho Microsoft Office Project, Microsoft Office SharePoint Designer, Microsoft Office Visio, và Visual Web Developer.
 • windows
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.602

🖼️ Active Desktop Calendar (64 bit)

🖼️
 • Phát hành: XemiComputers
 • Active Desktop Calendar là một ứng dụng máy tính rất tiện lợi cho người dùng. Phần mềm cho phép bạn ghi chú các cuộc hẹn, nhiệm vụ, địa chỉ liên lạc...như một cuốn lịch ngay trên màn hình máy tính.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.072

🖼️ SnippetCenter Professional

🖼️
 • Phát hành: GRAHL software design
 • SnippetCenter Professional là ứng dụng giúp bạn lưu trữ và sắp xếp: Các loại tài liệu, tập tin, đoạn mã, địa chỉ internet, địa chỉ liên lạc, nhận xét và ghi chú.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 305

🖼️ Microsoft Office 2010 Service Pack 2 Gói cập nhật SP2 cho Office 2010

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (SP2) cung cấp các bản cập nhật mới nhất dành cho Office 2010.
 • windows
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.790

🖼️ FocusWriter 1.7 Soạn thảo văn bản

🖼️
 • Phát hành: Graeme Gott
 • FocusWriter 1.7.4 là một ứng dụng gõ văn bản toàn màn hình miễn phí với trọng tâm là một không gian hoàn toàn là văn bản mà vẫn không bị mất các chức năng khác.
 • windows Version: 1.7.4
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.229
Xem thêm Phần mềm soạn thảo