Microsoft Office 2013 Professional

Tải xuống Microsoft Office 2013 Professional

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Microsoft Office 2013 Professional được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

🖼️ Tiff Teller

🖼️
 • Phát hành: Coolutils
 • Tiff Teller sẽ hiển thị số trang của file PDF và TIFF. Phần mềm này cũng cung cấp cho bạn các thông tin của mỗi file TIFF và PDF...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 843

🖼️ AKS Word Count 1.2 Đếm số từ trong văn bản

🖼️
 • Phát hành: AKS-Labs
 • AKS Word Count là một công cụ đơn giản giúp bạn đếm số từ, ký tự và đoạn văn bản trong PDF, Word, Excel, HTML, Open Office, PowerPoint, tài liệu RTF.
 • windows Version: 1.2.0.43
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.526

🖼️ Office 2007 Ribbon Editor

🖼️
 • Phát hành: Peter Leaf
 • Với việc phát hành Office 2007 và sự ra đời của Ribbon, việc xây dựng "toolbars" cho Office 2007 đã trở nên khó khăn hơn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 974

🖼️ Ribbon Helper for Office

🖼️
 • Phát hành: Addintools
 • Ribbon Helper for Office là một ứng dụng chuyên nghiệp, thiết kế cho giao diện Ribbon của Microsoft Office 2007 và 2010 để tự động kích hoạt Ribbon Tabs và Classic Menu trong Office mà không cần nhấp chuột.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 376

🖼️ Toolwiz FlipBook Chuyển đổi file text thành sách lật trang

🖼️
 • Phát hành: Toolwiz Software
 • Với Toolwiz FlipBook, bạn có thể chuyển đổi một tập tin văn bản sang một định dạng ebook 3D chỉ với vài cú nhấp chuột.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 344
Xem thêm Phần mềm soạn thảo