Mozilla Firefox 80.0 cho Mac

Tải xuống Mozilla Firefox 80.0 cho Mac

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Link Download Mozilla Firefox cho Mac chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
🖼️
🖼️
  • Slimjet cho Mac Trình duyệt web chặn quảng cáo nhanh nhất
  • Slimjet cho Mac 26.0 là trình duyệt web dựa trên Chromium, có khả năng tự động chặn toàn bộ quảng cáo và bảo vệ sự riêng tư người dùng bằng cách đảm bảo trình duyệt không gửi đi bất kỳ dữ liệu chứa mã theo dõi nào.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Camino Trình duyệt mã nguồn mở miễn phí
  • Camino là một trình duyệt web mã nguồn mở được phát triển bởi Mozilla Project với trọng tâm là việc cung cấp những kinh nghiệm có thể tốt nhất cho người sử dụng Mac OS X.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Opera cho Mac Trình duyệt web cho Mac
  • Opera cho Mac 82 là trình duyệt web hoàn toàn miễn phí dành riêng cho máy Mac, cho phép người dùng đọc tin tức, xem video, nghe nhạc ngay trên trình duyệt một cách dễ dàng và nhanh chóng.
  • Xếp hạng: 4 64 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt web