Mozilla Thunderbird cho Mac 68.10.0

Tải xuống Mozilla Thunderbird cho Mac 68.10.0

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Herald for Mac

🖼️
 • Phát hành: Erik Hinterbichler
 • Herald là một plug-in thông báo dành cho ứng dụng Mail, ứng dụng email Mac OS X của Apple. Herald có thể hiển thị các thông báo pop-up bất cứ khi nào bạn có email mới...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 185

🖼️ Bulk Mac Mail

🖼️
 • Phát hành: PC-Safety
 • Phần mềm này sẽ tự động chuyển đổi những message này sang các message đã được cá nhân hóa bằng cách thay thế số lượng lớn với dữ liệu thực được lấy trong cơ sở dữ liệu người nhận của bạn.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 317

🖼️ Emailchemy for Mac

🖼️
 • Phát hành: Weird Kid Software LLC
 • Emailchemy 11.1 for Mac là chương trình tiện ích có khả năng đọc và chuyển đổi nhiều định dạng eMail phổ biến thành định dạng chung mà bất cứ chương trình nào cũng có thể sử dụng được...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 656

🖼️ GeeMail for Mac

🖼️
 • Phát hành: SourceBits
 • GeeMail là trình email client desktop cho Gmail, được xây dựng bằng công nghệ Adobe Air. Bạn có thể kiểm tra email từ desktop mà không cần mở trình duyệt. Đặc biệt, GeeMail hoàn toàn miễn phí.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 328

🖼️ MailTags for Mac 5.0 Quản lý email hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Indev
 • Với MailTags, bạn có thể thêm các lời bình, ngày hết hạn, các dự án và ưu tiên cho các thông báo ngay trong cửa sổ hiển thị email của bạn. Sau đó bạn có thể sử dụng những dữ liệu này như những tìm kiếm Spotlight cơ bản, Smart Mailboxes, và Mail Rules.
 • mac Version: 5.0.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 346
Xem thêm Quản lý Email