NirCmd (64-bit) dự phòng

Tải xuống NirCmd (64-bit) dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống NirCmd (64-bit) dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Download NirCmd (64-bit) chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • ZapIcones

 • ZapIcones là một ứng dụng nhẹ, có thể ẩn hoặc hiển thị các biểu tượng máy tính của bạn dựa vào vị trí con chuột trên màn hình hoặc bạn có thể cài đặt tự động với thời gian nhất định.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ZMover Quản lý bố cục màn hình desktop

 • ZMover là chương trình hữu hiệu để giúp người sử dụng quản lý bố cục màn hình desktop thông qua việc thiết lập kích cỡ, vị trí và lớp cửa sổ ứng dụng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ClipMagic Lite

 • Clipboard - vùng lưu trữ tạm thời của bộ nhớ, chứa các đối tượng được copy, cut để chờ paste. Windows chỉ cho lưu 1 đối tượng, một số chương trình cho lưu nhiều hơn nhưng nói chung là đều hạn chế và không có những tiện ích liên quan để sử dụng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Thumbscrew

 • Nếu gặp lỗi này, USB của bạn có thể không format được hay ghi bất cứ dữ liệu nào lên trên đó. Đầu tiên bạn nên kiểm tra xem thiết bị của mình có được trang bị nút chống ghi không...
 • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
 • MDF to ISO

 • MDF to ISO 1.0 là chương trình miễn phí giúp bạn dễ dàng chuyển đổi tập tin hình ảnh MDF sang tập tin hình ảnh ISO.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Hệ điều hành