Norton Zone for Android 1.0.0.426

Link Download Norton Zone for Android chính:

🖼️ Geological Compass for Android 1.1 Ứng dụng xác định hướng

🖼️
 • Phát hành: THSoft
 • Geological compass (địa bàn) được dùng để xác định hướng, góc nghiêng của các cấu trúc địa chất nhằm phục vụ công tác đo vẽ bản đồ địa chất, lập hồ sơ cấu tạo hình học địa chất...
 • android Version: 1.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 107

🖼️ SharesFinder for Android Phần mềm tìm kiếm mạng không dây nội bộ

🖼️
 • Phát hành: srcguardian
 • SharesFinder for Android là ứng dụng hỗ trợ quét mạng không dây nội bộ cho các tài nguyên chia sẻ (SMB, FTP, HTTP).
 • android
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 265

🖼️ PC2Droid SMS for Android

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 370

🖼️ Âm lịch tra cứu for Android 1.0 Tra cứu lịch

🖼️
 • Phát hành: Thangns
 • Bảng giúp tra cứu nhanh việc chuyển đổi giữa năm âm lịch và dương lịch.
 • android Version: 1.0.1
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 565

🖼️ ColorDict Dictionary Wikipedia for Android Từ điển cho Wikipedia

🖼️
 • Phát hành: Notes
 • Tìm kiếm một từ và dịch một câu trong Wikipedia, Wordnet, StarDict với ColorDict Dictionary Wikipedia for Android, từ điển toàn diện và tốt nhất trên thị trường hiện nay.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 809
Xem thêm Ứng dụng văn phòng