NTFS Data Recovery

Link Download NTFS Data Recovery chính:

🖼️ Geeksnerds Windows Address Book Recovery Khôi phục danh sách liên hệ

🖼️
 • Phát hành: Geeksnerds
 • Geeksnerds Windows Address Book Recovery là phần mềm hữu hiệu để hỗ trợ bạn khôi phục danh sách liên hệ từ các file WAB và VCF đã bị lỗi, bị xóa hoặc hư hại trên Outlook Address Book.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.169

🖼️ Wise Data Recovery 5.1 Khôi phục dữ liệu bị mất hoặc xóa

🖼️
 • Phát hành: WiseCleaner
 • Wise Data Recovery là phần mềm miễn phí giúp bạn khôi phục dữ liệu đã mất cho dù đó là ảnh, tài liệu, âm thanh, video, file nén hay email. Wise Data Recovery hỗ trợ hơn 1000 loại file.
 • windows Version: 5.1.7.335
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.679

🖼️ StrongRecovery Portable Phần mềm phục hồi dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: StrongRecovery
 • StrongRecovery là một phần mềm phục hồi dữ liệu mới (tập tin, hình ảnh, tài liệu).
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 670

🖼️ Androsa FileProtector 1.0

🖼️
 • Phát hành: AndrosaSoft
 • Để bảo mật cho các dữ liệu cá nhân của bạn, phương pháp mà người dùng vẫn hay sử dụng chính là sử dụng các phần mềm mã hoá, bảo mật để “khoá” an toàn lại các dữ liệu quan trọng của mình.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 328

🖼️ Best Drive Recovery 9.0 Khôi phục dữ liệu bị format, xóa và hỏng

🖼️
 • Phát hành: Best Recover
 • Best Drive Recovery là phần mềm mạnh mẽ để khôi phục dữ liệu đã bị format, xóa hoặc hư hại.
 • windows Version: 9.0
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 519
Xem thêm Khôi phục dữ liệu