OpenProj for Mac

Link Download OpenProj for Mac chính:

🖼️
 • Projector for Mac Phần mềm quản lý dự án
 • Projector - chương trình tiện ích quản lý dự án và hệ thống, tính toán các chi phí cần thiết dành cho dự án. Chương trình dành cho hệ điều hành Mac OS X...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ooSooMpro for Mac Hệ thống quản lý
 • ooSooM là một hệ thống quản lý (danh sách các việc cần làm) và sắp xếp mã an toàn bằng số dành cho hệ điều hành Macintosh OSX và Windows Microsoft...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Microstockr Pro cho Mac Phần mềm quản lý tài chính miễn phí
 • Microstockr Pro cho Mac là phần mềm theo dõi bán hàng và tính toán doanh thu tự động, chính xác tại các trang kinh doanh hình ảnh. Microstockr Pro cho Mac hiển thị chúng dưới dạng đồ thị và thống kê trực quan để người dùng không bỏ sót bất kỳ thông tin quan trọng nào.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Exchange Rates cho Mac Phần mềm chuyển đổi tiền tệ đơn giản
 • Exchange Rates cho Mac là phần mềm chuyển đổi tiền tệ dung lượng thấp, chạy ổn định và dễ sử dụng trên máy tính Apple. Exchange Rates cho Mac cung cấp thông tin tỷ giá ngoại tệ và tính toán mức giá chuyển đổi sang nhiều đơn vị tiền tệ khác nhau.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • CRMHaven for Mac
 • CRMHaven là một sách địa chỉ được chia sẻ. Các danh sách liên lạc của bạn đều được chia sẻ (nếu bạn có nhiều người dùng trong nhóm) để khi bạn tạo ra bất kì một thay đổi nào, chúng đều được hiển thị ngay trên máy tính của họ...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Quản lý tài chính