Orion CipherBox 1.6.2/1B

Link Download Orion CipherBox chính:

🖼️ 1-abc.net Backup

🖼️
 • Phát hành: 1-abc net
 • 1-abc.net Backup là phần mềm rất dễ sử dụng, bao gồm các tính năng thông minh để thực hiện công việc sao lưu giúp bạn mà không làm chậm máy tính của người dùng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 462

🖼️ Kruptos 2 Go 1.0 Bảo vệ ổ đĩa USB

🖼️
 • Phát hành: Kruptos 2 Software
 • Kruptos 2 Go là một công cụ hữu ích dành cho ổ USB của bạn bởi vì nó sẽ bảo vệ sự riêng tư và dữ liệu quan trọng dược lưu trữ trong đó để chúng không bị đánh cắp, bị mất hay rò rỉ ra bên ngoài.
 • windows Version: 1.0.0.5

🖼️ Janus File StrongBox

🖼️
 • Phát hành: Janus Security
 • Janus File StrongBox là phần mềm mã hóa và chống thất thoát dữ liệu, cung cấp khả năng bảo vệ cho các file quan trọng của bạn, các bức ảnh hoặc dữ liệu cá nhân...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 563

🖼️ Easy Folder Hider

🖼️
 • Phát hành: LinsaSoft
 • Easy Folder Hider, một phần mềm rất dễ sử dụng, có thể bảo vệ dữ liệu quan trọng của bạn trên máy tính xách tay, máy tính cá nhân, ổ Flash hoặc ổ di động.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 839

🖼️ Webroot Web Security

🖼️
 • Phát hành: Webroot Software
 • Ngăn chặn các mối đe dọa trước khi chúng tấn công mạng với Webroot Web Security
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.007
Xem thêm Mã hóa dữ liệu