Parental Control Tool

Link Download Parental Control Tool chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ BrowserPasswordDecryptor 5.5 Khôi phục mật khẩu được lưu trữ bởi web

🖼️
 • Phát hành: SecurityXploded
 • Browser Password Decryptor là phần mềm miễn phí giúp nhanh chóng phục hồi những mật khẩu đăng nhập trang web được lưu trữ bởi các trình duyệt web phổ biến. Tất cả các trình duyệt web này đều cung cấp tính năng lưu trữ mật khẩu đăng nhập để người dùng khôn
 • windows Version: 5.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.009

🖼️ Bot Revolt Anti-Malware Free Edition 1.4 Tiện ích tường lửa bảo vệ máy tính

🖼️
 • Phát hành: Bot Revolt
 • Bot Revolt Anti-Malware Free Edition, trước đây có tên gọi BotRevolt, là tiện ích tường lửa cung cấp một lớp bảo mật cho hệ thống máy tính của người dùng.
 • windows Version: 1.4.3
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 120

🖼️ Draw Password Recovery Khôi phục mật khẩu OpenOffice.org Draw

🖼️
 • Phát hành: Intelore
 • OpenOffice Draw Password Recovery là công cụ cho phép bạn khôi phục lại mật khẩu bị mất hoặc quên cho tài liệu Draw và gỡ bỏ những bảo vệ chỉ cho phép đọc của tài liệu.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 502

🖼️ Media File Security

🖼️
 • Phát hành: AbaiTech
 • Media File Security sẽ tạo ra một vùng an toàn để bạn cất giấu những file âm thanh, video “mật” của mình. Không chỉ mã hóa file media bằng mật khẩu, Media File Security còn tích hợp sẵn trình đa phương tiện để phát file bất cứ
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 762

🖼️ Privatefirewall 7.0 Ứng dụng tường lửa cá nhân

🖼️
 • Phát hành: Privacyware
 • Privatefirewall là một ứng dụng hữu ích cho phép bạn thêm các biện pháp bảo mật cho hệ thống của bạn.
 • windows Version: 7.0.29.1
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.924
Xem thêm Bảo mật