PC Sleep 2.2

Link Download PC Sleep chính:
🖼️
 • Karen's Once-A-Day II 1.2

 • Karen's Once-A-Day là ứng dụng cho phép bạn chỉ định các chương trình, các trang web, các tệp tin và các ứng dụng mà bạn muốn chạy đúng 1 lần trong ngày...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • GParted LiveCD

 • GParted LiveCD 0.9.1-1 là một tập hợp nhiều ứng dụng mã nguồn mở thuộc hàng kinh điển trên thế giới. Đặc biệt, trong đĩa còn có chương trình cho phép người dùng có thể di chuyển, thay đổi kích cỡ, kiểm tra, copy, tạo mới và xóa hard disk partition.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • TyphoonDrive

 • TyphoonDrive tạo ra một ổ đĩa cứng ảo trên máy tính của bạn, nó hoạt động giống như ổ đĩa C:. Sự khác biệt là tất cả mọi thứ được lưu vào TyphoonDrive của bạn sẽ được tải lên một cách an toàn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ATITool

 • Ép xung để tăng tốc một linh kiện nói chung, card đồ họa nói riêng, là một việc làm hơi mạo hiểm nhưng đôi khi vẫn phải thực hiện khi so sánh với lựa chọn còn lại là mua cái mới! Tuy nhiên, việc làm này sẽ ít mạo hiểm hơn nếu thực hiện bằng phần mềm, phần
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
;
Xem thêm Hệ điều hành