PC Tools File Recover

Link Download PC Tools File Recover chính:
🖼️
🖼️
  • FileInternals Excel Recovery Khôi phục dữ liệu Excel

  • Là phần mềm khôi phục các file Excel, FileInternals Excel Recovery là một trong những lựa chọn tốt nhất hiện có: thuật toán khôi phục độc đáo của phần mềm này đã được tối ưu hóa để khổi phục dữ liệu bảng tính Excel với hiệu quả cao nhất.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Recover It All! Khôi phục dữ liệu bị mất

  • Recover It All! là công cụ cho phép bạn phục hồi những dữ liệu bị mất do vô tình format, xóa, virus tấn công. Hơn nữa, công cụ còn có thể khôi phục phân vùng/ boot sector bị xóa hoặc hư hỏng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Talent Copy

  • TalentCopy (TC) ban đầu được viết cho Vista nhưng sau đó cũng đã bổ sung thêm Windows 7 vào danh sách tương thích. So với ứng dụng mặc định của Microsoft thì TC của tác giả Alexandriyski có tốc độ nhanh gấp 3 lần.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu