PC Tools File Recovery 7.5.0.15

Link Download PC Tools File Recovery chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Recovery Mechanic

🖼️
 • Phát hành: Mechanic Labs
 • Recovery Mechanic là một trong những giải pháp khôi phục dữ liệu tốt nhất hiện nay.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 510

🖼️ Raise Data Recovery for HFS+ 5.5 Khôi phục dữ liệu từ HFS+

🖼️
 • Phát hành: SysDev Laboratories
 • Raise Data Recovery for HFS+ chỉ có thể truy cập và khôi phục dữ liệu từ hệ thống file Apple HFS +.
 • windows Version: 5.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

🖼️ Recovery for Outlook Express Khôi phục dữ liệu trong Outlook Express

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for Outlook Express là công cụ khôi phục các hòm thư bị lỗi trong Microsoft Outlook Express (.mbx, .dbx). Sau đó, dữ liệu khôi phục sẽ được lưu trữ vào một hòm thư Outlook Express mới.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 414

🖼️ HDD Mechanic

🖼️
 • Phát hành: Recovery Mechanic Labs
 • HDD Mechanic là phần mềm toàn diện trong việc khôi phục dữ liệu và sửa chữa ổ cứng bị hỏng trong Windows.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.177

🖼️ Power Undelete Wizard

🖼️
 • Phát hành: Power-undelete com
 • Power Undelete Wizard là một ứng dụng Windows dễ sử dụng, được thiết kế cho việc khôi phục các file bị xóa khỏi phân vùng ổ cứng NTFS hoặc FAT32.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.092
Xem thêm Khôi phục dữ liệu