PDF Reader for Windows Phone 1.1.0.0

Link Download PDF Reader for Windows Phone chính:

🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • My Car cho Windows Phone Ứng dụng theo dõi phương tiện cá nhân
  • My car là ứng dụng tốt nhất trong Store hỗ trợ quản lý các thông tin liên quan đến phương tiện đi lại của bạn. Theo dõi chi phí, dịch vụ, nhiên liệu hiệu quả, thêm ghi chú và nhắc nhở, thêm ảnh vào album xe, vv. Xem và phân tích biểu đồ và các thông kê thú vị liên quan đến chiếc xe của bạn. Hỗ trợ nhiều loại phương tiện và sao lưu lên OneDrive để lưu trữ dữ liệu an toàn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Stopwatch for Windows Phone Đồng hồ tính giờ cho Windows Phone
  • Với phiên bản 8, ứng dụng Stopwatch phổ biến nhất dành cho nền tảng Windows Phone giờ đây còn tốt hơn nữa. Được thiết kế dành cho Windows Phone 8.0, ứng dụng Stopwatch 8 cho phép người dùng thoải mái chuyển giữa các ứng dụng nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác tới từng mili giây.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
;
Xem thêm Tiện ích