PhotoRecovery

Link Download PhotoRecovery chính:

🖼️ Quick Recovery for Mac

🖼️
 • Phát hành: Unistal
 • Quick Recovery for Mac là phần mềm khôi phục dữ liệu Mac, có thể khôi phục dữ liệu từ phân vùng HFS bị lỗi, hỏng, xóa ngay cả từ ổ khởi động.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 354

🖼️ SysTools Docx Repair 3.5 Sửa chữa và khôi phục file MS Word Docx

🖼️
 • Phát hành: Systools software
 • SysTools Docx Repair là công cụ hữu ích hỗ trợ người dùng sửa chữa và phục hồi tập tin MS Word Docx bị hỏng. Sau đó, lưu lại chúng ở định dạng Docx hoặc RTF.
 • windows Version: 3.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 816

🖼️ wGXe Data Recovery 1.0 Công cụ phục hồi dưc liệu

🖼️
 • Phát hành: wGXe Software
 • wGXe Data Recovery là một công cụ phục hồi dữ liệu tiên tiến, có thể phục hồi lại tất cả các thể loại của dữ liệu bị mất, bao gồm Word, Excel, Access, Power Point, âm thanh, video, và các tập tin email outlook,…
 • windows Version: 1.0.0.3.0313
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.786

🖼️ Easy Outlook Recovery

🖼️
 • Phát hành: MunSoft
 • Phần mềm có thể được sử dụng để xem các message và các file đính kèm và lưu chúng dưới định dạng EML, định dạng có thể được import vào máy khách email sau này.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 458

🖼️ TestDisk & PhotoRec 6.14 Phục hồi dữ liệu đã xóa

🖼️
 • Phát hành: Christophe GRENIER
 • TestDisk và PhotoRec là các phần mềm miễn phí cho việc phục hồi dữ liệu. TestDisk và PhotoRec là các công cụ mạnh chạy trên nhiều hệ điều hành (Windows, DOS, Vista, Linux, MacOS,…)
 • windows Version: 6.14
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.999
Xem thêm Khôi phục dữ liệu