Picasa cho Mac 3.9.137.163

Link Download Picasa cho Mac chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.