Q-Dir 7.76

Tải xuống Q-Dir 7.76

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Liên quan, thay thế

 • ExplorerMax 🖼️ 74 Trình quản lý dữ liệu máy tính thay thế Windows Explorer

🖼️ Actual Search & Replace 2.8.3

🖼️
 • Phát hành: DivlocSoft
 • Actual Search & Replace là một công cụ giúp bạn tìm và thay thế văn bản trong bảng tính và chương trình xử lý văn bản, đặc biệt là chức năng thực thi cùng lúc với nhiều file trên máy tính.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.203

🖼️ SDExplorer 3.1 Công cụ truy cập dữ liệu trên OneDrive

🖼️
 • Phát hành: Cloud Storage Explorer
 • SDExplorer Base là một ứng dụng giúp quản lý và truy cập vào các dữ liệu được lưu trữ trên dịch vụ đám mây SkyDrive của Microsoft.
 • windows Version: 3.1.0.858

🖼️ Encryptr 2.0 Tạo, quản lý và lưu trữ mật khẩu an toàn

🖼️
 • Phát hành: SpideRoak
 • Encryptr là công cụ quản lý, lưu trữ mật khẩu an toàn, đảm bảo tính riêng tư và miễn phí. Nó còn có thể lưu các dữ liệu liên quan đến mật khẩu, thông tin chi tiết của thẻ tín dụng và những thông tin nhạy cảm khác.
 • windows Version: 2.0.0

🖼️ SiteSubmitter 1.0

🖼️
 • Phát hành: Abhisoft Technologies
 • Để website của bạn được nhiều người biết đến thì bạn nên đăng ký (submit) vào các website tìm kiếm như Yahoo, Excite, Google... Hầu hết các website tìm kiếm này đều cho phép bạn đăng ký miễn phí vào cơ sở dữ liệu của nó, tuy nhiên nếu phải vào từng websit
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.653

🖼️ iMesh 7

🖼️
 • Phát hành: iMesh
 • iMesh 7 là phần mềm cho phép bạn tìm kiếm, tải xuống máy, chia sẻ và chơi các file nhạc, file hình...
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.691
Xem thêm Lưu trữ - Đồng bộ - Chia sẻ