QILING Disk Master Technician 3.7 Build 20160402

Link Download QILING Disk Master Technician chính:

🖼️ Andromeda RAM Optimizer Tối ưu hóa bộ nhớ RAM

🖼️
 • Phát hành: AndromedaApps
 • Andromeda RAM Optimizer là chương trình quản lý bộ nhớ thông minh sẽ giữ cho máy tính (PC) của bạn chạy tốt hơn, nhanh hơn, và lâu dài hơn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 990

🖼️ Potatoshare Windows Speed Up Masters 4.0 Công cụ tăng tốc máy tính hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Potatoshare
 • Potatoshare Windows Speed Up Masters là một công cụ hữu ích giúp người dùng tăng tốc độ khởi động cho máy tính và giải phóng bộ nhớ RAM.
 • windows Version: 4.0.0.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 150

🖼️ DesktopOK 7.11 Phần mềm thay đổi độ phân giải màn hình như ý

🖼️
 • Phát hành: Nenad Hrg
 • DesktopOK 7.11 là một giải pháp cho những ai muốn thay đổi độ phân giải màn hình thường xuyên. DesktopOK cho phép bạn lưu các location biểu tượng cho mỗi một độ phân giải màn hình.
 • windows Version: 7.11
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.682

🖼️ Black Screen 1.9 Chuyển màn hình PC sang màu đen để giải lao

🖼️
 • Phát hành: Oleg I. Galkin
 • Black Screen là tiện ích máy tính miễn phí để chuyển PC sang màn hình màu đen, giúp mắt bạn nghỉ ngơi sau 1 thời gian dài nhìn vào màn hình và thiết lập lại sự tập trung.
 • windows Version: 1.9

🖼️ Clover 3.0 Thêm tab và đánh dấu tập tin cho Windows Explorer

🖼️
 • Phát hành: EJIE Technology
 • Clover là phần mềm mở rộng của trình duyệt Windows, thêm chức năng đa tab tương tự như trình duyệt Google Chrome. Sau khi cài đặt Clover, bạn sẽ có thể mở nhiều thư mục trong cùng một cửa sổ, và bạn cũng có thể bookmark ( đánh dấu) các thư mục ưa thích.
 • windows Version: 3.0.365
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.117
Xem thêm Tiện ích máy tính