QR Code Reader cho Windows Phone 1.4.0.0

Link Download QR Code Reader cho Windows Phone chính:
🖼️
  • File Cards Ứng dụng quản lý file thông minh

  • File Cards là ứng dụng quản lý file đa tiện ích cho Windows 8.1 và 10. Thông qua việc sử dụng các thẻ card cho từng tập tin, thư mục chính và thư mục con, người dùng dễ dàng quản lý chặt chẽ mọi dữ liệu trên hệ thống.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Tiện ích