Quick Settings cho Android 1.10

Link Download Quick Settings cho Android chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.