Recover Files 3.29

Link Download Recover Files chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Power Backup 1.6

🖼️
 • Phát hành: John Matthew
 • Power Backup là ứng dụng khôi phục vào bảo vệ dữ liệu hiệu quả và đáng tin cậy có thể giúp bạn bảo vệ các thông tin quan trọng được lưu trữ trên hệ thống máy chủ Windows.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.568

🖼️ Disk Doctors FAT Data Recovery

🖼️
 • Phát hành: Disk Doctors
 • Phần mềm Disk Doctors FAT Data Recovery sẽ khôi phục lại dữ liệu bị mất và bị lỗi ở bất kì máy tính nào có hệ thống Windows File Allocation Table (FAT16, FAT32).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 413

🖼️ Recovery for Outlook Express Khôi phục dữ liệu trong Outlook Express

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for Outlook Express là công cụ khôi phục các hòm thư bị lỗi trong Microsoft Outlook Express (.mbx, .dbx). Sau đó, dữ liệu khôi phục sẽ được lưu trữ vào một hòm thư Outlook Express mới.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 414

🖼️ Macintosh Data Recovery

🖼️
 • Phát hành: Macintosh Data Recovery
 • Macintosh Data Recovery là phần mềm khôi phục ổ cứng và phân vùng trên máy tính Mac. Phần mềm này có thể dễ dàng phục hồi các file đã bị xóa và làm sạch từ thùng rác hoặc mất do format ổ cứng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 713

🖼️ Namosofts Office Documents Recovery 2.0 Phần mềm khôi phục văn bản

🖼️
 • Phát hành: Namosofts
 • Namosofts Office Documents Recovery giúp khôi phục tập tin đã xoá trong Microsoft Office.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.182
Xem thêm Khôi phục dữ liệu