Remo Recover for Windows

Link Download Remo Recover for Windows chính:
🖼️
 • Batch XLS To PDF Converter

 • Batch XLS TO PDF Converter để chuyển đổi Excel , XLS/ XLSX sang định dạng PDF một cách dễ dàng. Batch XLS TO PDF Converter còn hỗ trợ tìm kiếm mạnh mẽ cho rất nhiều tập tin.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • MeinPlatz

 • MeinPlatz cung cấp cách quét nhanh chóng và dễ dàng ổ cứng để tìm kiếm dung lượng bị mất. Chương trình này có một chức năng in với khả năng tiếp hợp với print preview và cá tỷ số khác.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Repair Tool for Outlook Express Khôi phục email trong Outlook Express

 • Outlook Express Repair Tool là chương trình khôi phục email trên Outlook Express. Nó có chức năng sửa các file DBX và khôi phục email trong folder gốc (một folder phụ sẽ được tạo ra trên ổ đĩa đối với mỗi folder Outlook Express).
 • Xếp hạng: 1 3 Phiếu bầu
🖼️
 • R-Word Recovery Khôi phục tài liệu Word bị lỗi

 • R-Word là công cụ được thiết kế để khôi phục các tài liệu Microsoft Word đã bị lỗi. Nó có thể trích xuất văn bản từ những file *.doc bị hỏng nặng mà không hề xóa bỏ file tài liệu gốc từ ổ đĩa hoặc ghi đè hay thay đổi các file đó.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Quick Recovery for linux (ReiserFS)

 • Quick Recovery for linux (ReiserFS) là phần mềm khôi phục dữ liệu ReiserFS, đã được đánh giá là một trong những công cụ khôi phục dữ liệu ReiserFS tốt nhất.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu