Rescue Kit Free Edition 14.0

Link Download Rescue Kit Free Edition chính:

🖼️
🖼️
🖼️
  • BootVis Tăng tốc máy tính
  • Với BootVis, chỉ cần 3 thao tác là máy tính của bạn sẽ chạy nhanh như gió, không những quá trình khởi động nhanh hơn mà tất cả các chương trình đang có trong máy đều được tối ưu để chạy ở tốc độ nhanh nhất.
  • Xếp hạng: 4 80 Phiếu bầu
🖼️
  • MRU-Blaster Phần mềm dọn dẹp máy tính miễn phí
  • MRU-Blaster là phần mềm dọn dẹp máy tính vô cùng hữu ích dù chỉ với 1 tính năng đơn giản là tìm kiếm và xóa danh sách MRU. Thao tác này sẽ giúp tăng tính bảo mật cho máy tính của người dùng.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Dọn dẹp - Tăng tốc