Rescue Kit Free Edition 14.0

Link Download Rescue Kit Free Edition chính:
🖼️
  • SterJo StartUp Monitor

  • SterJo StartUp Monitor là một ứng dụng có thể liên tục theo dõi việc tạo và chỉnh sửa Registry khởi động và thông báo nếu có bất kỳ thay đổi nào.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Win Fixer

  • Win Fixer là một tiện ích dòng lệnh nhỏ và đơn giản, giúp bạn tinh chỉnh hệ thống của mình. Đồng thời, nó cũng cung cấp cho bạn các loại chỉnh khác nhau nhằm nâng cao "tay nghề" chỉnh sửa hệ thống của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Dọn dẹp - Tăng tốc