Restoration 2.5.14

Link Download Restoration chính:

🖼️ Access Repair Toolbox Khôi phục cơ sở dữ liệu MySql bị lỗi

🖼️
 • Phát hành: Repair Toolbox
 • Access Repair Toolbox là phần mềm mạnh mẽ chuyên dùng để khôi phục các cơ sở dữ liệu MySql bị lỗi. Nó có thể đọc, phân tích những file bị hư hại và sau đó lưu chúng trực tiếp vào một cơ sở dữ liệu mới.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 552

🖼️ Androsa FileProtector 1.0

🖼️
 • Phát hành: AndrosaSoft
 • Để bảo mật cho các dữ liệu cá nhân của bạn, phương pháp mà người dùng vẫn hay sử dụng chính là sử dụng các phần mềm mã hoá, bảo mật để “khoá” an toàn lại các dữ liệu quan trọng của mình.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 328

🖼️ Quick Recovery for Oracle Database Khôi phục file database của Oracle

🖼️
 • Phát hành: Unistal Systems
 • Quick Recovery for Oracle Database là phần mềm được dùng để khôi phục các file database Oracle bị lỗi được tạo ra bởi Oracle 9i/10g/11g.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 608

🖼️ USB Drive Data Recovery 5.6 Phục hồi dữ liệu trên USB

🖼️
 • Phát hành: Pro Data Doctor
 • USB Drive Data Recovery - tên gọi mới là Pen Drive Data Recovery, là phần mềm khôi phục dữ liệu hiệu quả và tin cậy đến từ nhà phát hành Pro Data Doctor.
 • windows Version: 5.6.1.3
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 68.998

🖼️ Kung-Fu Backup & Recovery 5.2 Sao lưu và khôi phục dữ liệu hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Winclone Software
 • Kung-Fu Backup & Recovery là công cụ giúp bạn nhanh chóng sao lưu, khôi phục hệ thống và dữ liệu của mình một cách hiệu quả và cực kỳ đơn giản.
 • windows Version: 5.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 112
Xem thêm Khôi phục dữ liệu