Restoration 2.5.14

Link Download Restoration chính:
🖼️
🖼️
  • PhotoRecovery Khôi phục hình ảnh

  • PhotoRecovery là phần mềm mạnh mẽ để khôi phục các tập tin hình ảnh với định dạng JPEG hay TIFF bị lỗi hoặc bị xóa từ thiết bị lưu trữ bị lỗi. Sau đó, dữ liệu đã khôi phục sẽ được lưu trữ vào tập tin hình ảnh JPEG hoặc TIFF mới.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • wGXe Photo Recovery Phần mềm phục hồi những bức ảnh đã bị mất

  • Khi những điều xấu xảy đến với dữ liệu của bạn, vô tình hay cố ý, bạn bị mất những bức ảnh kỹ thuật số thân yêu của bạn, bạn trở nên thất vọng và chán nản. Bạn cảm thấy mình cần phải tìm ra một cách nào đó để phục hồi chúng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Recovery for Money Khôi phục file Microsoft Money bị lỗi

  • Recovery for Money là phần mềm mạnh mẽ được dùng để khôi phục dữ liệu từ các file Microsoft Money (.mny, .mbf) bị lỗi. Sau đó, những dữ liệu đã khôi phục sẽ được lưu trữ vào file Money mới.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu