Restoration 2.5.14

Link Download Restoration chính:

🖼️ SysTools Exchange Recovery

🖼️
 • Phát hành: Systools software
 • SysTools Exchange Recovery là giải pháp hữu hiệu để khôi phục các tập tin dữ liệu Priv1 EDB của Exchange Server khi chúng bị lỗi.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 331

🖼️ Auto Outlook Express Backup 2.0 Sao lưu dữ liệu trong Outlook Express

🖼️
 • Phát hành: Email Adept
 • Auto Outlook Express Backup là lựa chọn hoàn hảo để bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn nhằm tránh mất mát do bị lỗi, sụt điện hoặc sụp hệ thống.
 • windows Version: 2.0

🖼️ Magic Partition Recovery 2.0 Khôi phục phân vùng bị hỏng

🖼️
 • Phát hành: East Imperial Soft
 • Magic Partition Recovery là một chương trình hữu dụng được thiết kế để giúp bạn khôi phục tập tin từ một ổ đĩa bị hỏng.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 320

🖼️ MagicCute Data Recovery Phần mềm khôi phục dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: MagicCute Software
 • MagicCute Data Recovery là phần mềm khôi phục dữ liệu mạnh mẽ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 648

🖼️ Easy NTFS File Undelete

🖼️
 • Phát hành: MunSoft
 • Easy NTFS File Undelete là một chương trình khôi phục file hoặc thư mục bị xóa khỏi thùng rác hay bị mất do đĩa bị format.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 631
Xem thêm Khôi phục dữ liệu