Santa Claus Icons for Mac

Link Download Santa Claus Icons for Mac chính:

🖼️ iPhotoSync for Mac

🖼️
 • Phát hành: Haystack Software
 • iPhotoSync đồng hóa những bức ảnh trong các thư việc iPhto – nó tự động tìm ra csc bức ảnh bị thấy lạc trong các phần khác của Macs mà bạn đã định ra...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.437

🖼️ WMF Viewer for Mac

🖼️
 • Phát hành: Cristallight
 • Chương trình này giúp bạn hiển thị các file ảnh dạng WMF trên Mac và chuyển đổi chúng sang các định dạng ảnh khác như PDF, JPEG, GIF, TIFF, PSD, PICT, PNG, BMP, và SGI.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.481

🖼️ Shape Collage for Mac

🖼️
 • Phát hành: Vincent Cheung
 • Shape Collage là một chương trình tạo ảnh nghệ thuật động miễn phí, cho phép người dùng tạo những bức ảnh nghệ thuật trong thời gian ngắn với một vài cú kích chuột.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.019

🖼️ Viewfinder for Mac 1.4 Ứng dụng tìm kiếm ảnh tiện ích

🖼️
 • Phát hành: Connected Flow
 • Viewfinder - một chương trình tiện ích, đơn giản nhưng đầy sức mạnh, giúp người sử dụng giảm thiểu thời gian để tìm, tải xuống và sử dụng các bức ảnh từ Flickr...
 • mac Version: 1.4.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.012

🖼️ HoudahGeo for Mac 5.3 Gắn vị trí tọa độ cho ảnh số

🖼️
 • Phát hành: Houdah Software s à r l
 • HoudahGeo cho Mac 5.3.2 là một chương trình tiện ích nhỏ gọn, giúp người sử dụng dễ dàng biết được tấm hình đó được chụp ở đâu...
 • mac Version: 5.3.2
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.638
Xem thêm Tạo và quản lý Album