Secret Word 1.5

Link Download Secret Word chính:
🖼️
🖼️
  • SafeBit Disk Encryption

  • SafeBit là phần mềm mã hóa ổ đĩa mạnh mẽ, bằng cách tạo các ổ đĩa ảo được mã hóa, nơi bạn có thể ẩn các file và folder, giữ chúng luôn được mã hóa nhưng bạn vẫn có thể làm việc với chúng như thể làm việc với file bình thường.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • JDownloader Password Decryptor Khôi phục mật khẩu từ JDownloader

  • JDownloader Password Decryptor là một công cụ được thiết kế để khôi phục tất cả mật khẩu của tài khoản Premium từ cơ sở dữ liệu JDownloader. Người dùng có thể copy cơ sở dữ liệu từ hệ thống bị lỗi sang hệ thống cục bộ và sử dụng nó để khôi phục tất cả các
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • 1st Desktop Guard

  • Với việc máy tính cá nhân đang trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta và tất cả mọi người đều sử dụng nó, rất khó để theo dõi các icon được định vị trên màn hình desktop.
  • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Bảo mật