MyPhone Book Dialer

Tải về

1 (1) Breaktru Software Miễn phí 721 Dung lượng: 14,2 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT

MyPhone Book Dialer là một chương trình quản lý danh bạ với nhiều tính năng và một giao diện dễ sử dụng. Người dùng có thể lưu tất cả bạn bè, gia đình, các thông tin của các liên lạc cho công việc trong một cơ sở dữ liệu được tổ chức. Chương trình cho phép bạn dễ dàng tìm tên liên lạc theo phân loại abc. Có thể lưu các trường tên, số điện thoại gia đình, số điện thoại di động, địa chỉ, tên công ty, email và địa chỉ web.

1 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 14,2 MB
  • Lượt xem: 747
  • Lượt tải: 721
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT