Seesaw for Chrome

Tải xuống Seesaw for Chrome

Nhấn vào đây nếu trang web truy cập chưa khởi chạy.
Liên kết truy cập Seesaw for Chrome được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Truy cập Seesaw chính:
Bạn có thể truy cập các liên kết thích hợp dưới đây.
🖼️
🖼️
  • Duolingo Học tiếng Anh trực tuyến miễn phí

  • Duolingo là trang web học tiếng Anh miễn phí. Duolingo giúp bạn luyện nghe tiếng Anh, luyện ngữ pháp tiếng Anh, ôn tập và luyện từ vựng cũng như phát âm tiếng Anh chuẩn.
  • Xếp hạng: 4 160 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Edmodo Tạo và quản lý nhóm học trực tuyến

  • Edmodo là ứng dụng quản lý học tập rất hữu ích. Edmodo tạo ra môi trường học tập trực tuyến, cho phép giáo viên quản lý học sinh, chia sẻ ý tưởng, bài giảng trong một "ngôi trường" trên mạng.
  • Xếp hạng: 4 16 Phiếu bầu
🖼️
  • Alison Khóa học nghiệp vụ cho dân văn phòng

  • Alison là nền tảng học trực tuyến dành cho những người muốn học các kỹ năng nghiệp vụ. Trang web này cung cấp hàng ngàn các khóa học trực tuyến với chứng chỉ và văn bằng liên quan.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Học tập - Từ điển