Sentinelle cho Windows Phone

Link Download Sentinelle cho Windows Phone chính:
🖼️
🖼️
  • Taxi Vietnam for Windows Phone Ứng dụng tra cứu thông tin taxi

  • "Taxi Vietnam" là phần mềm tiếng Việt, cung cấp danh sách các hãng Taxi tại Việt Nam. Bạn có thể mở hoặc tìm kiếm theo thành phố cũng như vùng miền, sau đó thực hiện cuộc gọi theo số đã được cài đặt sẵn.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Focation WiFo Bản đồ

  • WiFo là phần mềm bản đồ chạy trên nền Windows Mobile (yêu cầu .Net Compact Framework 2.0). Sử dụng WiFo, người dùng có thể truy cập vào kho dữ liệu bản đồ khổng lồ của Focation.com và Google Maps...
  • Xếp hạng: 4 231 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Bản đồ - Định vị