Shimo for Mac 3.2.3

Link Download Shimo for Mac chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
  • CrossTec Remote Control for Mac

  • CrossTec Remote Control for Mac giúp bạn truy cập, kiểm soát và hỗ trợ các hoạt động từ xa của máy tính Mac để bàn của bạn. Với CrossTec Remote Control bạn có thể xem màn hình máy tính từ xa, điều khiển bàn phím và chuột, đồng bộ hóa các tập tin, kiểm tr
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Hide BookmarksBar for Mac

  • Hide BookmarksBar là một tiện ích mở rộng của Firefox, để bạn có thể tối ưu hóa công việc và giảm số lượng các cú click chuột mà bạn phải nhấn hàng ngày.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Addon hỗ trợ - Extension