Shimo for Mac dự phòng

Tải xuống Shimo for Mac dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Shimo for Mac dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Download Shimo for Mac chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • Exposer for Mac

 • Đây có thể là Extension hỗ trợ thẻ tốt nhất cho tới nay. Exposer của Calle Gustafsson sẽ thêm một nút vào thanh công cụ của trình duyệt Safari giúp hiển thị các bức ảnh nhỏ của tất cả các thẻ bạn đang mở.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Go for Mac

 • Go giúp việc kết nối tới các máy chủ nhanh chóng và dễ dàng hơn. Cho dù bạn sử dụng giao thức nào đi nữa, Go vẫn có thể đặt các mục cuối, các ứng dụng web, ftp, sftp và một loạt các kết nối khác chỉ với một cú kích chuột.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • HoverZoom for Mac

 • Bạn muốn xem phiên bản lớn hơn của một bức ảnh trên trang nào đó mỗi khi di chuyển con trỏ qua nó? HoverZoom của Side Tree Media có thể thực hiện công việc này trên nhiều trang khác nhau, bao gồm Facebook, Flickr, Picasa và Twitter.
 • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Weather Desktop for Mac

 • Weather Desktop là một ứng dụng mã nguồn mở và miễn phí, màn hình máy tính của bạn sẽ được thay đổi bất cứ khi nào thời tiết thay đổi.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
;
Xem thêm Addon hỗ trợ - Extension