Shotcut 21.10.31

Tải xuống Shotcut 21.10.31

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
  • Aegisub Ứng dụng tạo và chỉnh sửa phụ đề phim
  • Aegisub 3.2.2 là phần mềm chỉnh sửa phụ đề đa chức năng. Người dùng có thể sử dụng công cụ này để điều chỉnh các vấn đề liên quan đến video như phụ đề, chỉnh sửa video và audio.
  • Xếp hạng: 4 59 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • BluffTitler Tạo tiêu đề, hiệu ứng 3D cho video
  • BluffTitler hay BluffTitler DX9 là ứng dụng tạo, dựng hình và chơi hiệu ứng 3D cho video, giúp bạn tạo ra những tiêu đề 3D, đoạn giới thiệu ấn tượng cho video, bài thuyết trình của mình.
  • Xếp hạng: 4 13 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Chỉnh sửa Video