Shotcut 22.06.23

🖼️
🖼️
  • WeVideo Phần mềm biên tập video miễn phí, đa năng
  • WeVideo là phần mềm chỉnh sửa video miễn phí và đa năng cho Windows 10. WeVideo được sử dụng nhiều trong trường học, cho phép tạo, xem và chia sẻ những bộ phim ấn tượng thật dễ dàng.
  • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu
🖼️
  • PSA Insert Text to SRT Phần mềm tạo phụ đề cho video, phim
  • PSA Insert Text to SRT là phần mềm tạo phụ đề cho video hay phim rất tiện ích và phù hợp cho người dùng muốn tạo nên những đoạn video hay phim thêm phần hấp dẫn, nhờ tính năng này họ có thể dễ dàng chèn những dòng chữ mình thích lên 1 hay nhiều tập tin phụ đề cũng như có thể xác minh xem nó được chèn bao nhiêu lần, giúp người dùng tránh dán chồng chéo lên file.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Chỉnh sửa Video